Siirry sisältöön

Metsästäjävakuutus

Metsästäjävakuutuksen hankkiminen ja voimassapitäminen on yksi Suomen riistakeskuksen julkisista hallintotehtävistä. Vakuutus pitää sisällään metsästäjien ryhmävakuutuksen. Vakuutussopimus on tehty LähiTapiolan kanssa.

Metsästäjävakuutus sisältyy metsästyskortin hintaan ja vakuutettuina ovat kaikki kortin lunastaneet henkilöt.

Vakuutusnumero: 312-0042105-H

Vahingon tapahduttua ottakaa välittömästi yhteyttä LähiTapiolan korvauspalveluun:

Vastuuvahingot ja SRVA-toiminnassa tapahtuneet koiravahingot
  • puh. 09 453 4150
  • Mainitse puhelimessa vakuutusnumero 312-0042105-H
  • Suurasiakkaiden omaisuuden ja toiminnan korvauspalvelut suurasiakkaidenoma@lahitapiola.fi
Metsästäjän ja toimitsijan tapaturmavahingot
  • puh. 09 453 3222
  • Mainitse puhelimessa vakuutusnumero 353-4344930-S
  • Yritysten henkilökorvaukset: yritysten.henkilovahingot@lahitapiola.fi

Tapaturmista vahinkoilmoituksen voi tehdä myös verkossa: www.lahitapiola.fi/yritys/hae-korvausta
Henkilövahinko -> Vapaa-ajalla sattunut tapaturma -> Yrityksen ottama yksityistapaturmavakuutus

Ennen lopullista korvauspäätöstä LähiTapiolalle tulee toimittaa kopio metsästyskortista joko sähköpostilla tai verkkolomakkeen kautta.
Yritysten henkilökorvaukset: yritysten.henkilovahingot@lahitapiola.fi
Vastuuvahingot ja SRVA-toiminnassa tapahtuneet koiravahingot: suurasiakkaidenoma@lahitapiola.fi

Metsästäjän vastuuvakuutus

Metsästäjän vastuuvakuutuksesta korvataan metsästyksen yhteydessä vakuutusehdoissa määritellyllä aseella toiselle henkilölle aiheutetut henkilövahingot. Vakuutus kattaa myös rauhoittamattomien eläinten pyynnin tai tappamisen tai haitallisten vieraslajien poistamisen yhteydessä aiheutuneet vahingot. Vakuutus kattaa lisäksi vakuutetun henkilön ampuma-aseella toiselle aiheuttamat henkilövahingot, jotka ovat syntyneet poliisin tai hätäkeskuksen toimeksiannosta tapahtuvassa, organisoidussa eläimen jäljitys-, karkotus- tai lopettamistehtävässä. Tämä koskee myös Suomen riistakeskuksen tekemiä eläinten karkottamispäätöksiä.

Metsästäjän yksityistapaturmavakuutus

Metsästäjän yksityistapaturmavakuutuksesta puolestaan korvataan tapaturmavahingot, jotka vakuutettu aiheuttaa itselleen metsästyksen yhteydessä. Korvattavia vahinkoja ovat sellaiset, jotka johtuvat ampuma-aseen laukeamisesta tai räjähtämisestä sekä jousiaseen osalta myös sen rikkoontumisesta. Vakuutus kattaa myös rauhoittamattomien eläinten pyynnin tai tappamisen tai haitallisten vieraslajien poistamisen yhteydessä aiheutuneet vahingot. Vakuutus kattaa lisäksi henkilölle aiheutuneet tapaturmavahingot, jotka ovat syntyneet poliisin tai hätäkeskuksen toimeksiannosta tapahtuvassa, organisoidussa suurriistavirka-aputehtävässä (SRVA-toiminta). Tämä koskee myös Suomen riistakeskuksen tekemiä karkottamispäätöksiä.

Toimitsijan yksityistapaturmavakuutus

Toimitsijan yksityistapaturmavakuutuksesta korvataan tapaturmavahinkoja, jotka aiheutuvat toimitsijoina kilpailuissa ja ampumaharjoitteluissa sekä niiden valmistelu- ja huoltotöiden aikana toimiville itselleen.

Metsästyskoiran tapaturmavakuutus

Metsästyskoiran tapaturmavakuutus antaa turvaa vakuutetun tai tämän kanssa samassa taloudessa asuvan perheenjäsenen omistamalle metsästyskoiralle poliisin tai hätäkeskuksen toimeksiannosta tapahtuvassa suurriistavirka-aputehtävissä tapahtuvien vahinkojen varalta. Tämä koskee myös Suomen riistakeskuksen tekemiä eläinten karkottamispäätöksiä.

Metsästäjävakuutuksen ehdot 17.9.2021 alkaen (PDF)

Certificate of insurance, metsästysvakuutustodistus englanniksi (PDF)(1.8.2023-31.7.2024)

Versicherungsschein, metsästysvakuutustodistus saksaksi (PDF)(1.8.2023-31.7.2024)