Siirry sisältöön

Metsästysluvat

Suomessa metsästysoikeus on sidottu maanomistukseen. Maanomistajalla on oikeus metsästää ja määrätä siitä omilla maillaan. Hyvin yleisesti yksityiset maanomistajat vuokraavat maansa metsästysoikeuden paikalliselle metsästysseuralle.

Metsästysseuran jäsenellä on oikeus metsästää niillä alueilla, joihin metsästysseuralla on metsästysvuokrasopimus. Metsästysseura voi myydä vieraskortteja, jolloin seuran jäsenen mukana voi metsästää seuraan kuulumaton metsästäjä.

Valtion omistamille maille voi hakea metsästyslupaa Metsähallitukselta. Tällaisia metsästysalueita on erityisesti maan itä- ja pohjoisosissa. Metsästyslain 8 §:ssä on lueteltu ne kunnat, joissa kuntalaisilla on oikeus metsästää kotikunnassaan valtion omistamilla mailla. Metsästyslain 7 §:ssä on säädetty oikeudesta metsästää yleisellä vesialueella ja talousvyöhykkeellä.

Lue lisää valtion maiden metsästysluvista (Metsähallitus)

Katso yleiset vesialueet Retkikartta-palvelusta (Metsähallitus)