Siirry sisältöön

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse och balansbok 1.1.–31.12.2022 (PDF)
Verksamhetsberättelse och balansbok 1.1.–31.12.2021 (PDF)
Verksamhetsberättelse och balansbok 1.1.–31.12.2020 (PDF)
Verksamhetsberättelse och balansbok 1.1.–31.12.2019 (PDF)
Verksamhetsberättelse och balansbok 1.1.–31.12.2018. (PDF)
Verksamhetsberättelse och balansbok 1.1.–31.12.2017 (PDF)
Verksamhetsberättelse och balansbok 1.1.–31.12.2016 (PDF)
Verksamhetsberättelse och balansbok 1.1.–31.12.2015 (PDF)
Verksamhetsberättelse och balansbok 1.1.–31.12.2014 (PDF)
Verksamhetsberättelse och balansbok 1.1.–31.12.2013 (PDF)

De viktigaste uppgifterna i övervakningen av Finlands viltcentrals verksamhet sammanställs årligen till en verksamhetsberättelse. Verksamhetsberättelsen är den enda redogörelse som ges för Finlands viltcentrals verksamhet. Den fungerar samtidigt som resultatrapport till jord- och skogsbruksministeriet, som är resultatstyrande, samt som årsberättelse till Finlands viltcentrals organ.