Siirry sisältöön

Natur- och viltvård

Jägarna har traditionellt skött om viltet på sina jaktmarker. De mest vanliga verksamhetsformerna är grundandet av viltåkrar, utfodring av vilt, uppsättning av holkar samt fångst av mink, mårdhund och övriga små rovdjur.

Verksamhetens effekt har vida gynnat naturen, för man har kommit överens om metoder och platser i samarbete med markägarna. Viltärenden sköts helhetligt som en del av jord- och skogshushållningens praktiska arbete. Jägare och markägare är vardagens flitiga naturvårdare.

Nu för tiden strävar Finlands viltcentral till att kanalisera betoningen av viltvården som en del av den samhälleliga verksamheten. Vedertagen jordbrukspraxis styrs numera via program för lantbrukets miljöstöd och skogshushållningen med rekommendationer för skogsbruket.

Viltcentralen är med och påverkar reformen av praxis för jord- och skogshushållningen i flera olika arbetsgrupper i statsförvaltningen. Så skapas effektiva, nya och viltvänliga verksamhetssätt. Det här arbetet grundar sig ändå alltid på frivillighet och samarbete med jord-och skogsbrukshushållningens aktörer och markägarna.

Finlands viltcentrals strategi för naturvård och naturskydd (pdf)