Siirry sisältöön

Hoitosuunnitelmien toimeenpano

Eri riistalajeille laaditut hoitosuunnitelmat ovat osoittautuneet hyväksi tavaksi parantaa erityishuomiota vaativien riistalajien elinympäristöjä tai lajien elämään vaikuttavia käytäntöjä.

Suomen riistakeskuksen tehtäviin kuuluu hoitosuunnitelmien valmistelu osallistavan työtavan periaatteiden mukaisesti. Suunnitelmat käyvät aina myös laajalla lausuntokierroksella ja ne hyväksytään maa- ja metsätalousministeriössä, jotta yhteiskunnan eri toimijat olisivat sitoutuneita yhteisiin linjauksiin ja tavoitteisiin.

Hoitosuunnitelmien valmistuttua niille laaditaan aina kehittämistavoitteet käytäntöön tuova toimenpideohjelma.