Siirry sisältöön

Skogsrenstammen

Skogsrenarna i Finland lever i olika delpopulationer som är nästan helt åtskilda från varandra. Delpopulationerna förvaltas separat i enlighet med principerna för skydd och hållbart nyttjande. Det långsiktiga målet är att få delpopulationerna att förenas och skogsrenen att utbreda sig på nya områden.

Delpopulationen i Kajanaland

I början av 1900-talet dog skogsrenstammen praktiskt taget ut i Finland, men återkom på 1940- och 1950-talen från Sovjetunionen, där livskraftiga hjordar hade bevarats. Stammen började långsamt växa och var som störst år 2001 med cirka 1 700 individer. Senare har stammen minskat drastiskt. Minskningen av delpopulationen i Kajanaland har bromsats upp genom olika stamförvaltningsåtgärder, och består nu av cirka 720 individer.

Delpopulationen i Suomenselkä

Delpopulationen i Suomenselkä fick sin början år 1979 genom en återinplantering från Kuhmo till Salamajärvi nationalpark, från vilken stammen har vuxit stadigt till sin nuvarande nivå. För närvarande är delpopulationen i Suomenselkä landets till individantalet största, med drygt 1 500 individer. Skogsrenarna i Suomenselkä lever i vattendelarområdet, speciellt i Perho, Halsua, Lestijärvi och Toholampi. Vintertid samlas hjordarna öster och norr om Lappajärvi. Skogsrenarna har börjat breda ut sig längre norrut och närmar sig renskötselområdet i Norra Österbotten. Också i övriga delar av Suomenselkä breder stammen ut sig på nya områden.

Delpopulationen i Etseri

En liten delpopulationen finns i Södra Österbotten i gränsområdena mellan Etseri, Karstula och Soini, vilken har sin början från individer som har utplanterats från djurparken. Stammens storlek har i flera års tid varit ett tjugotal individer, och man befarar att den är inavlad. Inom projektet SkogsrenLIFE utplanteras några vilda skogsrenar i området efter en kort tid i tillvänjningshägn. Förhoppningen är att de ska berika delpopulationens arvsmassa och på så vis få populationen att öka i storlek.

Nya utplanteringsområden

Inom projektet SkogsrenLIFE genomförs åren 2016–2023 utplanteringar av skogsren i Lauhanvuori nationalpark i Södra Österbotten och i närheten av Seitseminen nationalpark i Birkaland. Man har släppt ut ett tjugotal skogsrenar från varje tillvänjningshägn. Avsikten med utplanteringarna är att få skogsrenen att utbreda sig till nya områden och få stammen att växa. De utplanterade skogsrenarna är såväl individer infångade i vilt tillstånd som från finländska djurparker.