Siirry sisältöön

Nyland

Fastän Nylands uppenbara särdrag är jämfört med övriga landet den täta bosättningen, är största delen av regionen fortfarande landsbygd, som erbjuder mycket gynnsamma förhållanden för mångfaldiga viltarter. Skärgårdsområdet med sina sälar och havsfåglar samt frodiga lundar som kantar åkrarnas och skogarnas mosaik. De mest betydande av viltarterna är älgen och vitsvanshjorten.

Evenemangsuppgifter (t.ex. skjutprover och jägerexamer)

Kontaktuppgifter (t.ex. viltvårdsrådet och rovdjurskontaktpersoner)

Alueen tulevat ampumakokeet ja metsästäjätutkinnot.
Se alla evenemang

Valitse alue

Valitse riistanhoitoyhdistys

Valitse tapahtuma

Valitse aikaväli

-