Siirry sisältöön

Målen för hjortdjurens stamförvaltning fastställdes i Nyland

Nylands regionala viltråd hörde regionala intressegrupper under förra veckan och fastställde målen för hjortdjurens stamförvaltning på älgförvaltningsområdena. Målen fastställdes för åren 2024–2026. Målen förutsätter att älgbeståndet skall minskas på älgförvaltningsområdet Nyland 3, det vill säga östra Nylands kustområde. Vitsvanshjortbeståndet är meningen att minskas också i fortsättningen på de Nylands älgförvaltningsområden där vitsvanshjortstammen ännu är tät.

Enligt Naturresursinstitutets nya älgstamuppskattning var älgtätheten enlig med de nya målen på fyra älgförvaltningsområden. På Nyland 3 är stammen tätare än målet. För älgstammens struktur strävas efter en honandel på 1,7 honor per hane i vuxenbeståndet och en kalvandel på 20–25 procent i stammen efter jaktsäsongen. Med honandelens ökning strävas efter att kompensera den ökade dödligheten på grund av varg samt andra faktorer som har påverkat stammens produktivitet negativt.

Måltätheten för älgstammen och Naturresursinstitutets täthetsuppskattningar älgförvaltningsområdevis.

Älgförvaltningsområde Måltäthet, älgar (ind. / 1000 ha) Stammens täthet
Nyland 1 3,0-4,0 3,9
Nyland 2 5,0-6,0 5,1
Nyland 3 3,5-4,5 4,8
Nyland 4 2,75-3,25 3,1
Nyland – Södra Tavastland 2,75-3,25 3,2

 

Vitsvanshjortstammens täthet varierar betydligt inom Nyland. Enligt Naturresursinstitutets stamuppskattning har vitsvanshjortstammen sjunkit i Nyland med ca 10 procent jämfört med fjolåret. Stammen sjönk mest, ca en femtedel, på området Nyland – Södra Tavastland, som befinner sig i Östra Nylands inland. På Nylands tätaste hjortområde, Nyland 2 på Nylands västra kust, sjönk stamuppskattningen med ca 14 procent. På området Nyland 3 sjönk stammen också ca 14 procent. På älgförvaltningsområdet Nyland 4 sjönk stamuppskattningen fem procent och på området Nyland 1 sex procent. För att nå de nya målen bör vitsvanshjortstammen ännu minskas speciellt på områden Nyland 1 och 2.

Måltätheten för vitsvanshjort och Naturresursinstitutets täthetsuppskattningar älgförvaltningsområdesvis.

Älgförvaltningsområde Måltäthet, vitsvanshjort (yks. / 1000 ha) Stammens täthet
Nyland 1 20-25 29,8
Nyland 2 25-35 38,8
Nyland 3 11-15 15,2
Nyland 4 12-16 16,5
Nyland – Södra Tavastland 5-9 6,5

I fastställandet av målsättningar har man iakttagit skadorna orsakade av hjortdjuren, vilthushållningens nyttor, stammarna för stora rovdjur, åsikterna av jaktvårdsföreningarnas styrelser, resultat för producentförbundens medlemsenkäter samt intressegruppernas åsikter. Före målsättningen hördes intressegrupper som berör hjortdjur, så som trafikens, skogs- och jordbrukets samt miljöbranchens myndigheter samt olika intresseorganisationer.

Extra information

Eronen, Visa

  • Jaktchef, Nyland
  • Beskattning av stora rovdjurs- och sälstammarr
  • 029 431 2331
  • visa.eronen@riista.fi