Siirry sisältöön

Hirvieläinkantojen hoidon tavoitteet asetettu Uudellamaalla

Uudenmaan alueellinen riistaneuvosto kuuli viime viikolla alueellisia sidosryhmiä ja päätti hirvieläinkantojen hoitotavoitteista hirvitalousalueilla. Tavoitteet asetettiin vuosille 2024–2026. Tavoitteet edellyttävät hirvikannan pienentämistä hirvitalousalueella Uusimaa 3 eli itäisen Uudenmaan rannikkoseudulla. Valkohäntäpeurakannan pienentämistä on tarkoitus jatkaa niillä Uudenmaan hirvitalousalueilla, joilla valkohäntäpeurakanta on edelleen tiheä.

Hirvikannan tiheydet ovat Luonnonvarakeskuksen hirvikanta-arvion perusteella neljällä hirvitalousalueella uusien tavoitteiden mukaisia. Alueella Uusimaa 3 kanta on tavoitetta tiheämpi. Hirvikannan rakenteen osalta tavoitellaan metsästyskauden jälkeen naaraiden osuudeksi aikuiskannassa 1,7 naarasta yhtä urosta kohti ja vasojen osuudeksi 20–25 prosenttia kannasta. Naarasosuuden nostolla pyritään kompensoimaan kasvanutta susien aiheuttamaa kuolleisuutta ja muita kannan tuottoa alentaneita tekijöitä.

Hirvikannan tiheystavoitteet ja Luonnonvarakeskuksen tiheysarviot hirvitalousalueittain.

Hirvitalousalue Hirvien tavoitetiheys (yks. / 1000 ha) Kannan tiheys
Uusimaa 1 3,0-4,0 3,9
Uusimaa 2 5,0-6,0 5,1
Uusimaa 3 3,5-4,5 4,8
Uusimaa 4 2,75-3,25 3,1
Uusimaa – Etelä-Häme 2,75-3,25 3,2

Valkohäntäpeurakannan tiheys vaihtelee Uudellamaalla huomattavasti. Luonnonvarakeskuksen kanta-arvion perusteella valkohäntäpeurakanta on laskenut Uudellamaalla noin 10 prosenttia viime vuoteen verrattuna. Kanta laski eniten, eli noin viidenneksen alueella Uusimaa – Etelä-Häme, joka sijaitsee itäisen Uudenmaan sisämaalla. Uudenmaan tiheimmällä peura-alueella, Uusimaa 2 hirvitalousalueella läntisen Uudenmaan rannikolla, kanta-arvio laski noin 14 prosenttia. Myös Uusimaa 3 alueella kanta laski noin 14 prosenttia. Uusimaa 4 hirvitalousalueilla kanta-arvio laski viisi prosenttia ja Uusimaa 1 alueella kuusi prosenttia. Nyt asetetut uudet tavoitteet edellyttävät kannan leikkaamista edelleen erityisesti hirvitalousalueilla Uusimaa 1 ja 2.

Valkohäntäpeurakannan tavoitetiheydet ja Luonnonvarakeskuksen tiheysarviot hirvitalousalueittain.

Hirvitalousalue Valkohäntäpeurojen tavoitetiheys (yks. / 1000 ha) Kannan tiheys
Uusimaa 1 20-25 29,8
Uusimaa 2 25-35 38,8
Uusimaa 3 11-15 15,2
Uusimaa 4 12-16 16,5
Uusimaa – Etelä-Häme 5-9 6,5

Hirvieläintavoitteiden asettamisessa on otettu huomioon hirvieläinten aiheuttamat vahingot, riistataloudelliset hyödyt, suurpetokannat, riistahoitoyhdistysten hallitusten näkemykset, tuottajajärjestöjen jäsenkyselyn tulokset sekä sidosryhmien näkemykset. Ennen tavoitteiden asettamista on kuultu alueellisia hirvieläimiin liittyviä sidosryhmiä, kuten liikenteen, metsä- ja maatalouden sekä ympäristöalan viranomaisia ja eri järjestöjä.

Lisätietoja

Eronen, Visa

  • Riistapäällikkö, Uusimaa
  • Suurpeto- ja hyljekantojen verotus
  • 029 431 2331
  • visa.eronen@riista.fi