Siirry sisältöön

Något fler jaktlicenser för älg än i fjol till Nyland

Inför den inkommande höstens jaktsäsong beviljades det något fler jaktlicenser för älg än i fjol, dessutom ökade licensmängden för dovhjort. Licensmängden för vitsvanshjort sjönk en aning. Hjortdjursituationen varierar i de olika delarna av landskapet.

Finlands viltcentral Nyland har för den inkommande höstens jaktsäsong beviljat 1415 jaktlicenser för älg och 11 460 jaktlicenser för vitsvanshjort. Antalet älglicenser är något större än i fjol, då det beviljades 1394 licenser för älg.  Antalet vitsvanshjortlicenser minskade med ca 12 procent. Med en jaktlicens på hjortdjur kan det i huvudregel skjutas ett vuxet djur eller två kalvar. För dovhjort beviljades det 467 jaktlicenser, det vill säga ca 6 procent mer än året innan.

Utav Nylands fem älgförvaltningsområden har de målsättningarna som ställts av Nylands regionala viltråd nåtts på fyra områden. På ett älgförvaltningsområde är stammen tätare än den ställda målsättningen. Förverkligandet av målsättningen följs upp med hjälp av Naturresursinstitutets stamuppskattning, enligt vilken det förra vintern fanns omkring 4100 älgar i Nyland.

Målet för vitsvanshjortens del varierar

På våren 2024 ställdes täthetsmålsättningar för skötseln av vitsvanshjortbeståndet älgförvaltningsområdevis. På älgförvaltningsområdena Nyland 1 och Nyland 2 i Västra Nyland strävas till en klar minskning av stammen. På älgförvaltningsområde Nyland 4 i centrala Nyland samt på älgförvaltningsområde Nyland 3 i östra Nylands kustområde är vitsvanshjortstammen i målsättningsgaffelns övre gräns, alltså kan stammen ännu minskas. På älgförvaltningsområdet Nyland – Södra Tavastland i östra Nylands inland är vitsvanshjortstammen i det satta målet. Utgående från stamsuppskattningen krävs det särskilt inom de områden där det förekommer rikligt med hjort fortfarande en stor bytesmängd för att minska stammen. I fjol fälldes det 10 828 individer. Nylands vitsvanshjortbestånd koncentreras starkt till västra Nyland, dit även största delen av jaktlicenserna har beviljats. I östra Nyland är hjortbeståndet ställvist glest.

Finlands viltcentral uppmuntrar jägarna, speciellt inom områden med täta bestånd av hjortar att inleda jakten genast då säsongen inleds i september. Eftersom vintern kan vara snöfattig lönar det sig att också förbereda sig på att ta i bruk även andra fångstmetoder än vaktjakt.  Till exempel genom att, i mån av möjlighet, bjuda in gästande hundförare och skyttar till sällskapsjakten kan man öka fångsteffektiviteten vid snöfria väderförhållanden.

Nylands hjortdjurslicenser 20244 (pdf)

Verksamhetsledarna i lokala jaktvårdsföreningar, kontaktuppgifter på viltcentralens hemsida 

Extra information

Eronen, Visa

  • Jaktchef, Nyland
  • Beskattning av stora rovdjurs- och sälstammarr
  • 029 431 2331
  • visa.eronen@riista.fi