Siirry sisältöön

Uudellemaalle hieman viime vuotta enemmän hirven pyyntilupia

Uudellemaalle myönnettiin ensi syksyn metsästyskaudelle hirven pyyntilupia hieman viime vuotta enemmän ja myös kuusipeuran pyyntilupien määrä kasvoi. Valkohäntäpeuralupien määrä laski. Hirvieläintilanne vaihtelee maakunnan eri osissa.

Suomen riistakeskus Uusimaa on myöntänyt ensi syksyn metsästyskaudelle 1415 hirven ja 11 460 valkohäntäpeuran pyyntilupaa.  Hirvenpyyntilupien määrä on hieman suurempi kuin viime vuonna, jolloin myönnettiin 1394 hirven pyyntilupaa. Valkohäntäpeuralupien määrä laski noin 12 prosenttia. Yhdellä hirvieläimen pyyntiluvalla saa pääsääntöisesti kaataa yhden aikuisen eläimen tai kaksi vasaa. Kuusipeuran pyyntilupia myönnettiin 467 kappaletta eli noin 6 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.

Uudenmaan viidestä hirvitalousalueesta neljällä ollaan Uudenmaan alueellisen riistaneuvoston keväällä 2024 asettamassa hirvitiheystavoitteessa. Yhdellä hirvitalousalueella kanta on tavoitetta tiheämpi. Tavoitteen toteutumista seurataan Luonnonvarakeskuksen kanta-arviolla, jonka mukaan Uudellamaalla oli viime talvena noin 4100 hirveä.

Tavoitteet valkohäntäpeuran osalta vaihtelevat

Valkohäntäpeuran kannanhoidolle asetettiin keväällä 2024 hirvitalousalueittaiset tiheystavoitteet. Läntisellä Uudellamaalla sijaitsevilla Uusimaa 1 ja Uusimaa 2 hirvitalousalueilla tavoitellaan kannan selvää pienentämistä. Keskisellä Uudellamaalla sijaitsevalla Uusimaa 4 hirvitalousalueella sekä Uusimaa 3 hirvitalousalueella, joka sijaitsee Itä-Uudenmaan rannikkoseudulla, valkohäntäpeurakanta on tavoitehaarukan yläosan tuntumassa, eli kantaa voidaan edelleen pienentää. Itäisen Uudenmaan sisämaa-alueilla Uusimaa-Etelä-Häme hirvitalousalueella valkohäntäpeurakanta on tavoitehaarukassa. Kanta-arvioon peilaten kannan leikkaaminen vaatii edelleen suurta saalismäärää niillä alueilla, joilla peuroja esiintyy runsaasti. Viime kaudella kaadettiin 10828 yksilöä. Uudenmaan peurakanta painottuu vahvasti läntiselle Uudellemaalle, jonne myös valtaosa pyyntiluvista on myönnetty. Itä-Uudellamaalla peurakanta on paikoin harva.

Suomen riistakeskus kannustaa tiheiden peura-alueiden metsästäjiä aloittamaan valkohäntäpeuran pyynnin heti kauden alkaessa syyskuussa. Koska talvi voi olla vähäluminen kannattaa siihen varautua ottamalla käyttöön myös muita pyyntimuotoja kuin vahtimismetsästys. Esimerkiksi pyytämällä mahdollisuuksien mukaan vierailevia koiranohjaajia ja ampujia mukaan jahtiin voidaan lisätä pyyntitehoa lumettomien kelien seuruemetsästyksessä.

Uudenmaan hirvieläinten pyyntiluvat 2024 (pdf)

Paikallisten riistanhoitoyhdistysten toiminnanohjaajat, yhteystiedot riistakeskuksen kotisivulta 

Lisätietoja

Eronen, Visa

  • Riistapäällikkö, Uusimaa
  • Suurpeto- ja hyljekantojen verotus
  • 029 431 2331
  • visa.eronen@riista.fi