Siirry sisältöön

Dispenser för fågelvilt och icke fredade fåglar kan ansökas elektroniskt

Via Finlands viltcentrals elektroniska tjänst för licensansökningar kan man förutom dispens för björn och lodjur även ansöka om dispens för fångst av icke fredade fåglar och fågelvilt. Också den lagstadgade bytesanmälan kan göras utan pappersarbete.

Fåglar som orsakar skador kan inte fångas utan dispens under fåglarnas häckningstid. Finlands viltcentral kan bevilja dispens om det inte finns någon annan tillfredsställande lösning än fångst och fångsten inte inverkar menligt på artens skyddsnivå.

Dispens för undantag från fredning av fågelvilt och icke fredade fåglar under häckningstid ska ansökas senast cirka två månader innan det förutsedda behovet startar, till exempel när jordgubbsskörden mognar. I tjänsten för licensansökningar på adressen luvat.riista.fi loggar man in med sina bankkoder. Informationen om beslutet skickas till den sökande per e-post, varefter licensen ska betalas inom sju dagar, antingen via den länk som finns i e-postmeddelandet eller via tjänsten för licensansökningar.

Den sökande kan se beviljade licenser på tjänsten Oma riista, där den som beviljas licens eller jagar med stöd av licens kan meddela om det byte som har erhållits med stöd av licensen, följa med hur användningen av licensen framskrider och vid avslutad jakt enkelt göra den lagstadgade bytesanmälan.

Vid sidan av den elektroniska licensansökningen och bytesrapporteringen är det också möjligt att sända in ansökningar och rapporter per e-post eller som brevpost till Finlands viltcentrals licensförvaltnings registratorskontor. Finlands viltcentral rekommenderar emellertid att man övergår till de nya elektroniska tjänsterna, eftersom det underlättar och snabbar upp ansökningsprocessen för både den sökande och Finlands viltcentral.

Elektronisk tjänst för licensansökningar

Utförligare anvisningar för ansökning om dispens

Kontaktuppgifter till Licensförvaltningens registratorskontor

Tjänsten Oma riista

Utförligare anvisningar om bytesrapporteringen