Siirry sisältöön

Ansökan om dispens för lodjursjakt pågår

Till övriga områden än renskötselområdena lönar det sig att ansöka om dispens för jakt på lodjur i stamvårdande syfte senast 15 september via Finlands viltcentrals elektroniska licensansökningstjänst.

Jakten på lodjur ytterom renskötselområdena startar i början av december. För det så kallade övriga Finlands stamförvaltningsområde rekommenderas att ansökningarna om dispenser i stamvårdande syfte lämnas in senast 15.9. Man strävar till att få dispensbesluten klara senast 24.10., så att de vunnit laga kraft före jaktperioden inleds.

I första hand ska man fylla i ansökan elektroniskt på adressen luvat.riista.fi, där man identifierar sig med egna bankkoder. Licensansökningstjänsten öppnas för lodjursdispensernas del i början av september. Licensansökningstjänsten erbjuder ansökarna många nyttiga egenskaper. Licensansökaren får bland annat en egen sida till sitt förfogande där man kan förutom att lämna in ansökan ytterligare hålla ett arkiv över ansökta licenser och över dessa givna beslut. Avsikten med tjänsten är att underlätta och snabba på licensansökningsprocessen.

Dispenser för jakt på lodjur i stamvårdande syfte kan beviljas endast till områden med en stark lodjursstam. Det är skäl för ansökarna att uppmärksamma att det inte beviljas överlappande dispenser för samma områden. Finlands viltcentral tillråder att före inlämnandet av ansökan skulle det vara bra att kontakta regionkontoret, för ett klarläggande av den aktuella ansöknings-situationen. Jämsides med den elektroniska licenstjänsten är det fortsättningsvis möjligt att lämna in ansökan per e-post eller per brev till i frågavarande regionkontor.

Licensansökningstjänst

Tilläggsuppgifter från regionkontoren, se kontaktuppgifter