Siirry sisältöön

Ilvespyynnin poikkeuslupien haku käynnistyy

Ilveksen kannanhoidollisia poikkeuslupia muualle kuin poronhoitoalueelle kannattaa hakea Suomen riistakeskuksen sähköisessä lupahakemuspalvelussa 15. syyskuuta mennessä.

Ilveksen metsästys poronhoitoalueen ulkopuolella alkaa joulukuun alussa. Tälle niin sanotulle muun Suomen kannanhoitoalueelle haettavien kannanhoidollisten poikkeuslupien hakemukset suositellaan jätettävän 15.9. mennessä. Poikkeuslupapäätökset pyritään tekemään viimeistään 24.10., jotta ne ovat lainvoimaisia ennen metsästyskauden alkua.

Poikkeusluvan hakemus tulee ensisijaisesti täyttää sähköisesti osoitteessa luvat.riista.fi, johon tunnistaudutaan pankkitunnuksin. Lupahakemuspalvelu avautuu ilveslupien osalta syyskuun alussa. Lupahakemuspalvelu tarjoaa hakijoille monia hyödyllisiä ominaisuuksia. Luvanhakija saa muun muassa käyttöönsä oman sivun, jossa voi hakemuksen jättämisen lisäksi pitää arkistoa haetuista luvista sekä niihin annetuista päätöksistä. Palvelun tarkoituksena on helpottaa ja nopeuttaa lupahakuprosessia.

Poikkeuslupia ilveksen kannanhoidolliseen metsästykseen voidaan myöntää vain vahvan ilveskannan alueelle. Hakijoiden on myös hyvä huomata, että samoille alueille ei myönnetä päällekkäisiä lupia. Suomen riistakeskus suosittaa, että ennen hakemuksen jättämistä olisi hyvä olla yhteydessä aluetoimistoon, josta selviää senhetkinen hakemustilanne. Sähköisen lupapalvelun rinnalla on myös edelleen mahdollista jättää hakemus sähköpostitse tai kirjepostitse kyseiselle aluetoimistolle.

Siirry lupahakemuspalveluun (1.9. alkaen)

Lisätietoja aluetoimistoista, ks. yhteystiedot