Siirry sisältöön

Ilveksen kannanhoidolliset poikkeusluvat poronhoitoalueella myönnetty

Suomen riistakeskus on myöntänyt poikkeusluvat ilveksen kannanhoidolliseen metsästykseen poronhoitoalueella. Ilvestä voi poikkeusluvilla metsästää 1. lokakuuta ‒ 28. helmikuuta.

Poikkeusluvat jakautuvat Suomen riistakeskuksen toimialueilla siten, että Kainuussa voidaan pyydystää seitsemän ilvestä ja Lapissa viisi ilvestä. Viime metsästyskaudella poronhoitoalueella pyydystettiin kannanhoidollisilla poikkeusluvilla 12 ilvestä.

Poikkeusluvat on myönnetty alueille, joissa on Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen viimeisimmän kanta-arvion mukaan ilvespentueita. Kainuussa tällaisia alueita ovat Hyrynsalmi ja Puolanka sekä Lapissa Tervola ja Simo.

Maa- ja metsätalousministeriö ei ole rajoittanut poronhoitoalueella poikkeuslupien nojalla saaliiksi saatavien ilvesten määrää. Kuitenkin kannanhoidollisia poikkeuslupia voidaan myöntää vain alueille, jotka ovat ilveksen vahvoja esiintymisalueita. Tästä johtuen Suomen riistakeskus hylkäsi huomattavan osan hakemuksista.

Lisäksi poroja tappavia ilveksiä voidaan vähentää vahinkoperusteisilla poikkeusluvilla, mikäli edellytykset erityisen merkittävien vahinkojen ehkäisemisestä täyttyvät.

Suomen riistakeskus suosittaa luvansaajille, että pyynti kohdistettaisiin kannanhoidollisessakin pyynnissä mahdollisuuksien mukaan poroja tappaviin ilvesyksilöihin.

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos on arvioinut, että poronhoitoalueella ennen metsästyskautta on 90–145 vuotta vanhempaa ilvestä.

Poronhoitoalueen ulkopuolisella alueella ilveksen metsästys alkaa 1. joulukuuta ja se kestää helmikuun 28. päivään. Suomen riistakeskus päättää tämän alueen poikkeusluvista lokakuun lopulla.

Ilveksen kannanhoidolliset poikkeusluvat poronhoitoalueella 2014

Lisätietoja

Härkönen, Sauli

  • Julkisten hallintotehtävien päällikkö
  • 029 431 2104
  • sauli.harkonen@riista.fi

Paasimaa, Marko

  • Riistapäällikkö, Kainuu
  • Suurpetojen poikkeusluvat, lupahallintopäällikkö
  • 029 431 2232
  • marko.paasimaa@riista.fi