Siirry sisältöön

Ilvespyynti luvanvaraista myös poronhoitoalueella

Suomen riistakeskus muistuttaa, että poronhoitoalueen ilvesten pyynnin kannanhoidolliset poikkeusluvat on jo myönnetty. Niin ilveksen kannanhoidolliseen kuin vahinkoperusteiseenkin metsästykseen tarvitaan aina Suomen riistakeskuksen myöntämä poikkeuslupa, jota haetaan kirjallisesti.

Vaikka maa- ja metsätalousministeriön tiistaina antama asetus ei rajaa poikkeuslupien nojalla saatavaa ilvespyynnin saalismäärää poronhoitoalueella, Suomen riistakeskuksen pitää ottaa tapauskohtaisessa poikkeuslupaharkinnassa aina huomioon metsästyslain ja poikkeuslupa-asetuksen (mukaan lukien luontodirektiivin) rajaamat edellytykset poikkeusluvan myöntämiseksi tai eväämiseksi.

Lue lisää: