Siirry sisältöön

Poikkeuslupien haku ilveksen pyyntiin poronhoitoalueella

Ilveksen metsästys alkaa poronhoitoalueella lokakuun alussa. Poronhoitoalueelle haettavien ilveksen kannanhoidollisten poikkeuslupien hakemukset suositellaan jätettäväksi Suomen riistakeskukselle perjantaihin 8.8.2014 mennessä. Hakemus jätetään siihen riistakeskuksen aluetoimistoon, jonka alueella hakemusalue sijaitsee.

Poikkeuslupia ilveksen kannanhoidolliseen metsästykseen voidaan myöntää vain vahvan ilveskannan alueelle. Kantatietojen perusteella poronhoitoalueella vahvoja ilvesten esiintymisalueita on Lapin lounaisosissa ja Kainuun lounais- ja länsiosissa.

Hakijoiden on myös hyvä huomata, että samoille alueille ei myönnetä päällekkäisiä lupia. Suomen riistakeskus suosittaa, että ennen hakemuksen jättämistä olisi hyvä olla yhteydessä aluetoimistoon, josta selviää senhetkinen hakemustilanne.

Maa- ja metsätalousministeriö ei ole asettamassa poronhoitoalueelle erikseen ylärajaa kaadettavien ilvesten määrälle. Suomen riistakeskus voi myöntää kannanhoidollisia poikkeuslupia harkintaa käyttäen, jos edellytykset poikkeusluvan myöntämiselle täyttyvät.

Poikkeuslupapäätökset pyritään tekemään 22.8.2014 mennessä, jotta päätökset ovat lainvoimaisia ennen metsästyskauden alkua.

Kannahoidollisten poikkeuslupien hakemuslomake

Lisätietoja

Paasimaa, Marko

  • Riistapäällikkö, Kainuu
  • Suurpetojen poikkeusluvat, lupahallintopäällikkö
  • 029 431 2232
  • marko.paasimaa@riista.fi