Siirry sisältöön

Riistalintujen ja rauhoittamattomien lintujen poikkeusluvat haettavissa sähköisesti

Suomen riistakeskuksen sähköisestä lupahakemuspalvelusta voi karhu- ja ilveslupien lisäksi hakea nyt myös rauhoittamattomien lintujen ja riistalintujen pyyntiin poikkeuslupaa. Myös lakisääteisen saalisilmoituksen voi tehdä ilman paperityötä.

Vahinkoja aiheuttavia lintuja ei voi pyytää ilman poikkeuslupaa lintujen pesimäaikana. Suomen riistakeskus voi myöntää poikkeusluvan, jos pyynnille ei ole muuta tyydyttävää ratkaisua eikä pyynti vaikuta haitallisesti lajin suojelun tasoon.

Poikkeuslupaa riistalintujen ja rauhoittamattomien lintujen pesimäajan rauhoituksesta poikkeamiseksi tulee hakea viimeistään noin kaksi kuukautta ennen ennakoitavissa olevan tarpeen alkua, esimerkiksi mansikkasadon kypsymistä. Osoitteessa luvat.riista.fi-olevaan lupahakemuspalveluun tunnistaudutaan käyttämällä pankkitunnuksia. Tieto päätöksestä saapuu hakijalle sähköpostitse, minkä jälkeen lupa on maksettava seitsemän vuorokauden kuluessa joko sähköpostissa olevasta linkistä tai lupahakemuspalvelussa.

Myönnetyt luvat näkyvät luvanhakijalle Oma riista -asiointipalvelussa, johon luvansaaja tai luvalla metsästävä voi kirjata luvalla saatuja saaliita, seurata luvan käytön etenemistä ja pyynnin päättyessä tehdä helposti lakisääteisen saalisilmoituksen.

Sähköisen luvanhaun ja saalisraportoinnin sijaan on myös mahdollista jättää hakemukset ja raportit sähköpostitse tai kirjepostina Suomen riistakeskuksen lupahallintokirjaamoon. Suomen riistakeskus suosittelee kuitenkin siirtymistä uusien sähköisten palvelujen käyttöön, koska se helpottaa ja nopeuttaa lupahakuprosessia niin luvanhakijan kuin Suomen riistakeskuksen kannalta.

Sähköinen lupahakemuspalvelu

Tarkemmat ohjeet luvanhakuun

Lupahallintokirjaamon yhteystiedot

Oma riista -asiointipalvelu

Tarkemmat ohjeet saalisraportointiin