Siirry sisältöön

Tjänster

Finlands viltcentrals lager flyttar

Lagret är stängt 17.–21.6.2015, inga beställningar tas emot under den tiden. Lagret öppnar igen måndag den 22 juni 2015. Från och med måndagen görs beställningarna via Finlands viltcentrals nya internetbutik på adressen kauppa.riista.fi, på telefonnummer 020 331 515 eller per e-post på adressen kauppa@riista.fi.

Vårt centralkontor har flyttat

Finlands viltcentrals centralkontor har flyttat. Vårt nya kontor är beläget i Helsingfors Mosabacka. Centralkontorets adress är också registratorskontorets, licensförvaltningens, Jägaren-tidningens och Nylands regionkontors adress.

Delta i jägarundersökningen

Vi samlar in uppgifter om jägarnas uppfattning om Finlands viltcentrals verksamhet och hur centralen har lyckats i sina uppgifter. När tiden har gått ut den 15. december lottar vi ut fina priser.

Vinnarna i Jägarenkäten har lottats

Vinsterna i Jägarenkäten som Finlands viltcentral startade under våren har lottats ut. Nästan 2 000 jägare svarade på den elektroniska enkäten före slutet av juni.