Siirry sisältöön

Finlands viltcentrals internetsidor förnyas

Riista.fi-internetsidan har förnyats. I och med förnyelsen har internetsidornas utseende blivit mera visuella och viktiga saker för användaren har tydligare lyfts fram på framsidan.

Avsikten med förnyelsen är att öka visualiteten, överskådligheten och användbarheten. Tydligaste syns förnyelsen på framsidan och på regionsidorna. Nätsidornas besökare erbjuds nu mer direkta linjer för att söka den önskade informationen. Till exempel kan man nu direkt från framsidan söka evenemang eller gå till Oma riista –tjänsten, elektronisk dispensansökning eller till webbutiken.

Regionsidornas utseende har också förnyats. En evenemangskalender har sammanställts på regionsidan, där regionens alla jägarexamens- samt skjutprovstillfällen syns. Därtill så visas kontaktuppgifterna bättre.

För oss är det också i fortsättningen viktigt att utveckla våra internetsidors användbarhet samt att producera viktigt innehåll för jägarna och för andra som är intresserade av vilt. För att vi ska kunna fortsätta vårt utvecklingsarbete tar vi tar gärna emot respons angående våra internetsidor såväl som om våra övriga tjänster. Ge respons här.