Delta i jägarundersökningen

Jagarundersokning

Vi samlar in uppgifter om jägarnas uppfattning om Finlands viltcentrals verksamhet och hur centralen har lyckats i sina uppgifter. När tiden har gått ut den 15. december lottar vi ut fina priser.

Delta i undersökningen