Siirry sisältöön

Så kan din utländska gäst delta i jaktresan

En jägare som kommer till Finland behöver förutom ett giltigt jaktkort även eventuellt ett jakttillstånd och skjutprovsintyg samt tillstånd för införsel av vapen eller hund i landet. För att ordna dessa tillstånd behöver gästen hjälp av sin finländska jaktvärd eller -värdinna.

Finland besöks årligen av ett par tusen utländska jägare. Speciellt älgjakt och hönsfågeljakt lockar jagande turister till Finland. Information om jakt i Finland finns i broschyren På jakt i Finland, som finns i elektronisk form på finska, svenska, engelska, tyska och ryska.

Rätten att jaga i Finland och tillståndet att jaga på ett visst område är det väsentliga

Ett finländskt jaktkort kan beviljas till en utländsk jägare för ett jaktår åt gången. För att få ett finländskt jaktkort ska den utländska jägaren förete ett i sitt hemland giltigt jaktkort eller annan tillförlitlig utredning över att han/hon har rätt att bedriva jakt i sitt hemland. I annat fall måste även en utländsk jägare avlägga finländsk jägarexamen för att få bedriva jakt i Finland.

Jaktkortet beställs från jägarregistret via den lokala jaktvårdsföreningens verksamhetsledare. Jägaren eller den finländska värden ska för verksamhetsledaren förete en kopia på jaktkortet i pappersform eller skannad som bilaga i e-postmeddelande eller en tillförlitlig utredning över rätten att bedriva jakt. Jaktkortet postas till den adress som den sökande uppger.

Den utländska jägaren måste också ha jakttillstånd på något område. Jakttillstånd säljs eller ges av innehavaren av jakträtten, såsom markägare, jaktföreningar, och för statens områden Forststyrelsen.

Intyg över skjutprov rekommenderas, men är inte alltid obligatoriskt

En utländsk jägare som har ett intyg över avlagt skjutprov eller rätt att jaga vilt av motsvarande storlek får bedriva jakt på hjortdjur eller björn med räfflat kulvapen.

Den finländska värden kan skaffa skjutprovsintyg för sin gäst samtidigt som han/hon beställer det finländska jaktkortet. Till jaktvårdsföreningens verksamhetsledare företes ett giltigt intyg över ett godkänt skjutprov som har avlagts i ett annat land eller i Finland, eller en utredning över rätten att jaga vilt av motsvarande storlek i sitt hemland.

Om jägaren inte har intyg över skjutprov eller inte kan förete en giltig utredning, måste han/hon avlägga ett finländskt skjutprov enligt ikraftvarande bestämmelser. Skjutprov ordnas av jaktvårdsföreningarna särskilt under sommaren och i början av hösten. Över godkänd prestation får skytten ett intyg som är i kraft tre år från avläggandet av provet.

Trots att det inte förutsätts enligt lagstiftningen, rekommenderas att man skaffar ett intyg över skjutprov för en utländsk jägare även vid övriga tidpunkter. För t.ex. deltagare i den finländska älgjakten är ett besök på en skjutbana och övning på finländsk älgfigur en nyttig övning och förberedelse inför själva jakten. Därtill underlättas övervakningen av jakten när deltagarna har ett intyg med sig i skogen.

Införsel av hundar och vapen i Finland kräver tillstånd

En utländsk jägare kan medföra en hund som behövs i jakten. Kraven för införsel varierar beroende på från vilket land hunden införs. Man kan bekanta sig med de uppdaterade kraven på Livsmedelssäkerhetsverket Eviras hemsida (www.evira.fi).

En turist som bedriver jakt i Finland kan använda egna vapen och patroner. Också dessa bestämmelser gällande införsel varierar enligt destinationsland. Mera information om införsel av jaktvapen och tillstånd i anslutning till skjutvapen fås från polismyndigheten (www.poliisi.fi). En turist har också möjlighet att låna behövliga redskap i jakten av sin finländska värd.

Regional tilläggsinformation fås av jaktcheferna eller jaktvårdsföreningarnas verksamhetsledare, se kontaktuppgifter

Följande jägarexamens- och skjutprovstillfällen: evenemang.riista.fi