Siirry sisältöön

Viltcentralen beviljade dispens för fångst av varg i Tohmajärvi

Finlands viltcentral har beviljat dispens för fångst av varg i Norra Karelen. Dispensen har beviljats för ett ansökningsområde som är beläget i Tohmajärvi och delvis i Kitee.

I kommunerna Tohmajärvi och Kitee har vargar orsakat skador på fyra fårfarmar och en nötkreaturgård. Vargar har dödat elva får och ett nötkreatur. Därtill har vargar dödat en hund. På ansökningsområdet omfattar skadorna sju får och en hund. Skadorna på fårfarmarna har uppkommit trots rovdjursstängsel. Därtill har vargarna upprepade gånger rört sig på bebodda gårdar och bland annat försökt ta sig in i en hundinhägnad.

Viltcentralen beviljade i november för samma ansökningsområde dispens för fångst av en varg. Dispensen förblev då oanvänd. Vargarna har fortsatt röra sig på gårdarna, och när den föregående dispensen var i kraft registrerades i observationssystemet Tassu 17 vargbesök på gårdar under tre veckors tid. En del av registreringarna innehåller besök på flera gårdsplaner.

Dispensen har beviljats för ett begränsat område, på vilket det har förekommit flest skador och problem. Dispensen är i kraft tre veckor. I dispensen ingår ett villkor, enligt vilket fångsten kan inledas först då vargen, efter att beslutet har delgivits, rör sig på mindre än 100 meters avstånd från en bebodd byggnad eller när man genom oavbruten spårning kan försäkra sig om att fångsten inriktar sig på just den individ som har rört sig i närheten av bostadshuset. Fångsten kan inledas på motsvarande sätt från skadeobjektet.

Jord- och skogsbruksministeriet har genom förordning stadgat den största tillåtna bytesmängden. Utanför renskötselområdet är den tio vargar för jaktåret 2014–2015.

Extra information

Kuittinen, Juha

  • Jaktchef, Norra Karelen
  • Etisk jakt
  • 029 431 2291
  • juha.kuittinen@riista.fi