Siirry sisältöön

Viltcentralen har beviljat en dispens för fångst av varg

Finlands viltcentral har beviljat en dispens för fångst av en varg i Kajanaland. Av dispensområdet ligger största delen i Sotkamos östra del. Med är också en del av Kuhmo i närheten av kommungränsen. Vargarna har vid i frågavarande område dödat åtminstone två hundar och skadat en. Därtill har vargarna upprepade gånger rört sig nära bosättningen, vilket har lett till det att man i området har ordnat skolskjutsarna ända från gårdarna.

Dispensen har beviljats för ett begränsat område, på vilket det har förekommit flest skador och problem. Dispensen är i kraft tre veckor. I dispensen ingår ett villkor, enligt vilket fångsten kan inledas först då vargen, efter att beslutet har delgivits, rör sig på mindre än 100 meters avstånd från en bebodd byggnad eller när man genom oavbruten spårning kan försäkra sig om att fångsten inriktar sig på just den individ som har rört sig i närheten av bostadshuset. Fångsten kan inledas på motsvarande sätt vid hund-skadeobjekt.

Jord- och skogsbruksministeriet har genom förordning stadgat den största tillåtna bytesmängden. Utanför renskötselområdet är den tio vargar för jaktåret 2014-2015.

Extra information

Paasimaa, Marko

  • Jaktchef, Kajana
  • Dispenser för stora rovdjur, licensförvaltningschef
  • 029 431 2232
  • marko.paasimaa@riista.fi