Siirry sisältöön

Riistakeskus myönsi Kainuuseen poikkeusluvan suden pyyntiin

Suomen riistakeskus on myöntänyt poikkeusluvan yhden suden pyyntiin Kainuussa. Poikkeuslupa-alueesta suurin osa on Sotkamon itäosassa. Mukana on myös hieman Kuhmoa kunnanrajan läheisyydestä. Sudet ovat kyseisellä alueella tappaneet ainakin kaksi koiraa ja vahingoittaneet yhtä. Lisäksi sudet ovat toistuvasti liikkuneet lähellä asutusta, joka on johtanut siihen, että alueella on järjestetty koulukyydityksiä pihasta saakka.

Poikkeuslupa on myönnetty rajatulle alueelle, jossa vahinkoja ja ongelmia on eniten tapahtunut. Lupa on voimassa kolme viikkoa. Poikkeuslupaan on sisällytetty ehto, jonka mukaan pyynti voidaan aloittaa vasta sitten, kun susi on tullut päätöksen antamisen jälkeen lähemmäksi kuin 100 metriä asuttua rakennusta tai kun katkeamattomalla jäljityksellä voidaan varmistaa pyynnin kohdistuminen juuri tähän asuinrakennuksen tuntumassa vierailleeseen yksilöön. Pyynti voidaan aloittaa vastaavalla tavalla koiravahinkokohteelta.

Maa- ja metsätalousministeriön antamassa asetuksessa on säädetty suurin sallittu saalismäärä. Poronhoitoalueen ulkopuolella metsästysvuonna 2014 -2015 se on kymmenen sutta.

Lisätietoja

Paasimaa, Marko

  • Riistapäällikkö, Kainuu
  • Suurpetojen poikkeusluvat, lupahallintopäällikkö
  • 029 431 2232
  • marko.paasimaa@riista.fi