Siirry sisältöön

Suomen riistakeskus myönsi poikkeusluvan yhden suden pyyntiin Toholammin ja Lestijärven hakemusalueelle

Suomen riistakeskus on myöntänyt poikkeusluvan yhden suden pyyntiin toistuvien pihakäyntien perusteella. Hakemuksella haettiin poikkeuslupaa 6 suden pyyntiin Toholammilla ja Lestijärvellä sijaitsevalle hakemusalueelle. Hakemusta perusteltiin karjankasvatukselle aiheutuvan erityisen merkittävän vahingon ehkäisemisellä ja yleisen turvallisuuden vaarantumisen perusteella.

Hakemusalueella on kirjattu vuoden 2014 aikana 157 susihavaintoa, joista 62 on kirjattu pihojen tai tuotantotilojen läheisyydessä. Lisäksi valtion varoista korvattavien vahinkojen arvo on huomattava, sillä hakemusalueelta on dokumentoitu kuluvana vuonna neljä karjatalousvahinkoa, joissa sudet ovat tappaneet 19 siitosuuhta, 1 karitsan ja 1 vasikan. Lisäksi hakemusalueella on susi vahingoittanut yhtä pohjanpystykorvaa ja tappanut yhden suomenajokoiran metsästystilanteessa.

Lupa on voimassa kolme viikkoa. Poikkeuslupaan on sisällytetty ehto, jonka mukaan pyynti voidaan aloittaa vasta sitten, kun susi on tullut päätöksen antamisen jälkeen 100 metriä lähemmäs asuttua rakennusta tai käytössä olevaa eläinsuojaa. Pyynti on aloitettava viimeistään vuorokauden sisällä tällaisesta käynnistä siten, että katkeamattomalla jäljityksellä voidaan varmistaa pyynnin kohdistuminen juuri tähän asuinrakennuksen tai eläinsuojan tuntumassa vierailleeseen yksilöön.

Maa- ja metsätalousministeriö on antamallaan asetuksella rajoittanut suurimman sallitun saalismäärän, joka on poronhoitoalueen ulkopuolella metsästysvuonna 2014-2015 kymmenen sutta. Tähän mennessä myönnetyillä poikkeusluvilla on kaadettu 4 sutta.

Lisätietoja

Tossavainen, Sami

  • Riistapäällikkö, Lappi
  • MetsL 8 pykälän alue
  • 029 431 2304
  • sami.tossavainen@riista.fi