Siirry sisältöön

Ei poikkeuslupaa susipyyntiin Toholammille

Suomen riistakeskus on tehnyt hylkäävän päätöksen vahinkoperusteiseen poikkeuslupahakemukseen 6 suden pyyntiin Toholammille. Poikkeuslupaa haettiin karjankasvatukselle aiheutuvan erityisen merkittävän vahingon ehkäisemiseksi ja yleisen turvallisuuden vaarantumisen perusteella.

Suomen riistakeskus hylkäsi vahinkoperusteisen poikkeuslupahakemuksen tekemiensä selvitysten perusteella. Valtion varoista korvattavien vahinkojen arvo on jo huomattava, sillä hakemusalueelta on ajanjaksolla 23.7.–14.8.2014 dokumentoitu neljä karjatalousvahinkoa, joissa sudet ovat tappaneet 19 siitosuuhta, 1 karitsan ja 1 vasikan. Lisäksi hakemusalueella on vuoden 2014 aikana kirjattu 41 susihavaintoa, joista 17 on kirjattu pihojen tai tuotantotilojen läheisyydessä.

Lainsäädännön mukaan poikkeuslupa voidaan myöntää tarkoin yksilöidylle eläimelle, joka aiheuttaa esimerkiksi vaaraa tai erityisen merkittävää vahinkoa, jos muuta tyydyttävää ratkaisua ei ole. Suomen riistakeskus katsoo kuitenkin, että tässä erityisessä tapauksessa karjavahinkojen estämiseksi ensisijainen muu tyydyttävä ratkaisu on petoaitojen rakentaminen. Valtion varoilla on hankittu petoaitoja ja alueen karjavahingoille alttiit tilat voivat tilata petoaitoja Suomen riistakeskukselta

Hakemusalueelle ja sen läheisyyteen Lestijärven puolelle poliisi on myöntänyt susille karkotusluvan. Suomen riistakeskus katsoo karkottamisen olevan ensisijainen muu tyydyttävä ratkaisukeino pihakäyntien ehkäisemiseksi. Lisäksi Suomen riistakeskus kiinnitti päätösharkinnassaan huomiota syyskuun aikana tapahtuneisiin pihakäynteihin, joista suurin osa on tapahtunut tuotantorakennusten yhteydessä, missä sudet olivat käyttäneet ravintonaan kuolleita nautoja. Suomen riistakeskus katsoi kyseisten pihakäyntien olevan estettävissä, jos kuolleet eläimet säilytetään Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran antamien ohjeiden mukaisesti.

Lisätietoja

Tossavainen, Sami

  • Riistapäällikkö, Lappi
  • MetsL 8 pykälän alue
  • 029 431 2304
  • sami.tossavainen@riista.fi