Siirry sisältöön

Toholammin susitilannetta tarkkaillaan

Toholammilla lammas- ja nautaeläimille vahinkoa aiheuttaneen sekä pihojen läheisyydessä liikkuneen kahden aikuisen ja neljän pennun muodostaman susilauman liikkeitä seurataan paikallisten petoyhdyshenkilöiden ja viranomaisten kanssa yhteistyössä. Vahinkoja pyritään estämään aktiivisesti.

Toholammin alueelle on kevään ja kesän aikana asettunut kahden aikuisen suden ja neljän pennun muodostama susilauma. Todennäköisesti kyseinen susilauma on aiheuttanut vahinkoja kolmessa eri kohteessa lampaille ja yhdessä kohteessa ylämaankarjalle. Lauman liikkeet ovat painottuneet kesän aikana Toholammin Sahanperän ja Sykäräisen väliselle alueelle. Laumasta olemassa olevien tietojen perusteella toinen aikuisista liikkuu ontuen, koska sen vasen takajalka on vioittunut. Eläimen kunto voi osaltaan vaikuttaa lauman saalistuskäyttäytymiseen. Poliisi, Suomen riistakeskus, riistanhoitoyhdistyksen petoyhdyshenkilöt ja Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos tarkkailevat lauman liikkeitä ja käyttäytymistä.

Alueen lammastiloille pyritään järjestämään petoaitamateriaalia mahdollisimman nopeasti. Petoaidat ovat käytännössä toimivin ja ensisijainen tapa estää suden aiheuttamia karjavahinkoja. Alueen vahingoille alttiille karjatiloille voidaan Suomen riistakeskuksen kautta tilata riistavahinkojen estämiseen tarkoitetuilla varoilla hankittua petoaitamateriaalia. Lisäksi alueella liikkuvia susia yritetään ensisijaisesti karkottaa paikallisen SRVA‑henkilöstön voimin koiria apuna käyttäen pihapiirien ja karjatilojen läheisyydestä, jotta susien ihmisarkuutta saataisiin lisättyä. Käytettäviä toimia harkitaan yhteistyössä viranomaisten ja paikallisen riistanhoitoyhdistyksen sekä metsästysseurojen toimijoiden kanssa.

Suomen riistakeskus ja Toholammin riistanhoitoyhdistys toivovat, että kaikista alueella tehtävistä susihavainnoista ilmoitetaan riistanhoitoyhdistyksen petoyhdyshenkilöille. Jos susi käy pihapiirissä aiheuttaen vaaraa tai vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle, voi ilmoituksen tehdä myös poliisille hätäkeskuksen kautta. Kaikista karja- tai kotieläinvahingoista tulee korvauksia saadakseen ilmoittaa kotikunnan maaseutuviranomaiselle.

Katso petoyhdyshenkilöiden yhteystiedot

Viranomaiset seuraavat susitilannetta havaintoihin ja ilmoituksiin perustuen. Poliisilla on mahdollisuus reagoida sellaisiin akuutteihin nopeasti yhä uhkaavammaksi kehittyviin, ihmisen hengelle tai terveydelle vaaraa aiheuttaviin tilanteisiin, joissa ei ole aikaa selvittää metsästyslain tai -asetuksen soveltamisedellytyksiä. Vahinkoperusteiset poikkeuslupahakemukset suden pyyntiin käsittelee Suomen riistakeskus. Lupa suden tappamiseen voidaan myöntää, jos muuta tyydyttävää ratkaisua vahinkojen estämiseksi ei ole tai muu tyydyttävä ratkaisu ei ole vahinkoja estänyt.

Lisätietoja:

Sami Tossavainen, vs. riistapäällikkö, Suomen riistakeskus Pohjanmaa
p. 029 431 2304

Matti Honkonen, toiminnanohjaaja, Toholammin riistanhoitoyhdistys
p. 040 810 9624