Siirry sisältöön

Finlands viltcentral beviljade dispens för fångst av en varg på ansökningsområdet i Toholampi och Lestijärvi

Finlands viltcentral har beviljat dispens för fångst av en varg på grund av upprepade gårdsbe-sök. Med ansökan söktes om dispens för fångst av 6 vargar på ansökningsområdet som är belä-get i Toholampi och Lestijärvi. Ansökan motiveras med syftet att förhindra särskilt betydande skador som orsakas boskapsuppfödningen och äventyrande av den allmänna säkerheten.

På ansökningsområdet har under år 2014 antecknats 157 vargobservationer, varav 62 har registrerats som gårdsbesök eller i närheten av produktionsanläggningar. Därtill är skadorna som ska ersättas med statliga medel av betydande värde, för under innevarande år har dokumenterats fyra boskapsskador, där varg har dödat 19 avelsdjur, ett lamm och en kalv. Därtill har varg skadat en norrbottenspets och dödat en finsk stövare vid en jaktsituation på ansökningsområdet.

Dispensen är i kraft tre veckor. I dispensen ingår ett villkor, enligt vilken fångsten kan inledas först då vargen, efter att beslutet delgivits, rör sig på mindre än 100 meters avstånd från en bebodd byggnad eller ett djurstall i användning. Fångsten ska inledas senast inom ett dygn efter en sådan visit, så att man genom oavbruten spårning kan försäkra sig om att fångsten inriktar sig på just den individ som rör sig i närheten av bostadshuset eller djurstallet.

Jord- och skogsbruksministeriet har genom förordning stadgat den största tillåtna bytesmängden, som ytterom renskötselområdet är tio vargar jaktåret 2014-2015. Med beviljade dispenser har det hittills fällts 4 vargar.

Extra information

Tossavainen, Sami

  • Jaktchef, Lappland
  • Områden enligt JL 8 §
  • 029 431 2304
  • sami.tossavainen@riista.fi