Siirry sisältöön

Viltcentralen beviljade dispens för fångst av varg i Norra Karelen

Finlands viltcentral har beviljat dispens för fångst av en varg i Norra Karelen. Dispensen har beviljats för ett ansökningsområde som är beläget i kommunerna Joensuu, Juuka och Kontiolahti. Under hösten har vargar upprepade gånger dödat hundar på området i fråga. Det senaste fallet inträffade den här veckan. Man har med säkerhet konstaterat att sju hundar har dödats av varg. Därtill har två hundar försvunnit under sådana omständigheter att man kan förmoda att de har dödats av varg.

Ansökningsområdet är ett övervintringsområde för älg, på vilket älgjakten huvudsakligen bedrivs i slutet av jaktsäsongen. I den norra delen av Kontiolahti har ungefär var fjärde jaktlicens för älg inte använts. Därigenom finns på området fortfarande behov av att använda älghundar. Därtill används drivande hundar fram till slutet av februari vid jakt på hare och räv.

Dispensen är beviljad för ett begränsat område, på vilket skadorna har skett. Dispensen är i kraft tre veckor. I dispensen ingår ett villkor, enligt vilket fångsten kan inledas först då vargen, efter att beslutet har delgivits, rör sig på mindre än 100 meters avstånd från en bebodd byggnad, eller när man genom oavbruten spårning kan försäkra sig om att fångsten inriktar sig på just den individ som har rört sig i närheten av bostadshuset. Fångsten kan inledas på motsvarande sätt från skadeobjektet.

Jord- och skogsbruksministeriet har genom förordning stadgat den största tillåtna bytesmängden. Utanför renskötselområdet är den tio vargar för jaktåret 2014–2015.

Extra information

Kuittinen, Juha

  • Jaktchef, Norra Karelen
  • Etisk jakt
  • 029 431 2291
  • juha.kuittinen@riista.fi