Siirry sisältöön

Under hösten 179 björnar som byte

Under björnjaktsäsongen som nu avslutats fick man som byte sammanlagt 179 björnar, varav 69 fälldes på området för kvotjakt inom renskötselområdet. Innan jaktperioden inleddes uppskattades björnstammen till 1 720-1 840 över ett år gamla individer.

I Finland kan björn jagas med stöd av dispenser i stamvårdande syfte och på renskötselområdet med stöd av regionala kvoter. Under björnjaktsäsongen som upphörde i slutet av oktober fick man som byte sammanlagt 179 björnar i hela landet. Jämfört med föregående år ökade bytesmängden ökade med 57 björnar.

Inom förvaltningsområdet för den etablerade björnstammen beläget i östra Finland fälldes i år 77 individer.  Man fällde 23 björnar inom björnstammens utbredningszon, som täcker mellersta Finland samt områden i södra Savolax, sydöstra Finland och norra Karelen. I västra Finland på området med björnstam under utveckling fälldes 10 björnar.

Renskötselområdets regionala kvot var sammanlagt 70 björnar, varav 15 till det västra renskötselområdet och 55 till det östra renskötselområdet. Kvoten för det västra området användes helt och hållet och på det östra renskötselområdet lämnade en licens av kvoten oanvänd.

Finlands björnstam är tät och uppfyller kriterierna för en gynnsam skyddsnivå. I dagsläget förekommer björn i lämpliga livsmiljöer i hela Finland. Innan jaktsäsongen startade uppskattades Finlands björnstam till 1 720-1 840 över ett år gamla individer, vilket är 15 procent mer än föregående år.

Förvaltningsplanen för björnstammen uppdateras under året 2016.

Björnbyte 2016 regionvis