Siirry sisältöön

Syksyllä saaliiksi 179 karhua

Päättyneellä karhunmetsästyskaudella saatiin saaliiksi yhteensä 179 karhua, joista 69 kaadettiin poronhoitoalueen kiintiömetsästysalueella. Ennen metsästyskauden alkua Suomen karhukannaksi arvioitiin 1 720–1 840 yli vuoden ikäistä yksilöä.

Karhua voidaan Suomessa metsästää kannanhoidollisilla poikkeusluvilla ja poronhoitoalueen alueellisen kiintiön nojalla. Lokakuun lopussa päättyneellä karhunmetsästyskaudella saatiin saaliiksi koko maassa yhteensä 179 karhua. Saalismäärä kasvoi 57 karhulla edellisvuoteen verrattuna.

Itäiseen Suomeen sijoittuvalla vakiintuneen karhukannan hoitoalueella karhuja kaadettiin tänä vuonna 77 yksilöä. Karhukannan levittäytymisvyöhykkeellä, joka kattaa Keski-Suomen ja Pohjois-Savon sekä alueita Etelä-Savosta, Kaakkois-Suomesta ja Pohjois-Karjalasta, kaadettiin 23 karhua. Kehittyvän karhukannan alueella läntisessä Suomessa kaadettiin 10 karhua.

Poronhoitoalueen alueellinen kiintiö oli yhteensä 70 karhua, joista 15 läntisellä poronhoitoalueella ja 55 itäisellä poronhoitoalueella. Läntisen alueen kiintiö käytettiin kokonaan ja itäisellä poronhoitoalueella kiintiöstä jäi yksi lupa käyttämättä.

Suomen karhukanta on tiheä ja täyttää suotuisan suojelutason kriteerit. Nykyään karhuja esiintyy sopivissa elinympäristöissä koko maassa. Ennen metsästyskauden alkua Suomen karhukannaksi arvioitiin 1 720–1 840 yli vuoden ikäistä yksilöä, mikä on 15 prosenttia eli noin 250 karhua edellisvuotta enemmän.

Karhukannan hoitosuunnitelma päivitetään vuoden 2016 aikana.

Karhusaalis 2016 alueittain