Siirry sisältöön

Karhunmetsästys läntisellä poronhoitoalueella on päättynyt

MÄÄRÄYS

Asianumero 259/04.02.00/2016

26.10.2016

 

Suomen riistakeskus määrää tällä päivämäärällä karhunmetsästyksen lopetettavaksi läntiseltä poronhoitoalueelta metsästyslaissa säädetyistä poikkeusluvista annetun valtioneuvoston asetuksen (452/2013) 8 §:n 4 momentin nojalla, koska poikkeusluvan ja alueellisen kiintiön nojalla sallittavasta karhun metsästyksestä metsästysvuonna 2016–2017 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (587/2016) 3 §:n mukainen alueellinen kiintiö, 15 karhua, on saatu saaliiksi.

Metsästyslaissa säädetyistä poikkeusluvista annetun valtioneuvoston asetuksen 8 §:n 4 momentin nojalla metsästyksen lopettamisen katsotaan tulleen metsästäjien tietoon kolmen päivän kuluttua määräyksen antamisesta.

 

SUOMEN RIISTAKESKUS
Julkiset hallintotehtävät

Sauli Härkönen
julkisten hallintotehtävien päällikkö

Harri Norberg
esittelijä, erikoissuunnittelija

Lisätietoja