Siirry sisältöön

Poronhoitoalueen karhunpyynti loppusuoralla

Suomen  riistakeskus kehottaa poronhoitoalueen karhunmetsästäjiä kiintiötilanteen huomioimiseen. Saaliiksi saatujen karhujen välitön ilmoittaminen on erityisen tärkeää, jotta kiintiömäärät eivät ylity.

Syksyn karhunmetsästys on edennyt varsin nopeasti myös poronhoitoalueella. Läntisestä 15 karhun kiintiöstä on jäljellä enää kolme karhua ja itäisestä 55 karhun kiintiöstä yhdeksän.

Suomen riistakeskus kehottaa metsästäjiä tarkkaavaisuuteen ja huomioimaan kiintiötilanteen karhun pyynnissä. Karhun kiintiöpyynnin ollessa jo loppusuoralla metsästäjien tulee tehdä lakisääteinen saalisilmoitus poronhoitoalueen karhunkaadoista poikkeuslupa-asetuksen (8§ 3 mom) mukaisesti välittömästi kaadon jälkeen. Mikäli ilmoituksen välittömään jättämiseen liittyy ongelmia, Suomen riistakeskus opastaa kaatajia pyytämään toista henkilöä lähettämään lakisääteisen saalisilmoituksen joko Oma riista -palveluun tai sähköpostitse osoitteeseen lappi@riista.fi.

Saalisilmoituksesta tulee ilmetä seuraavat tiedot: 1) kaatajan nimi, osoite ja puhelinnumero, 2) kaatopäivä ja kellonaika, 3) kaadetun karhun sukupuoli, 4) kaatopaikan kunta, maastonnimi ja kaatopaikan GPS-koordinaatit.

Kiintiön tultua täyteen Suomen riistakeskus määrää karhunmetsästyksen alueella (läntinen/itäinen poronhoitoalue) lopetettavaksi.

Itäiseen kiintiöalueeseen kuuluvat Utsjoen, Inarin, Sodankylän, Pelkosenniemen, Savukosken, Sallan, Kuusamon ja Suomussalmen kunnat sekä läntiseen poronhoitoalueeseen muut poronhoitoalueen kunnat. Eniten karhuja on kaadettu tämän syksyn jahdissa Suomussalmella (14), Sallassa (11) ja Inarissa (10).

 

Lisätietoja

Norberg, Harri

  • Erikoissuunnittelija (Toimivapaalla)
  • Raportointi, pyynti- ja poikkeuslupatilastot, suurpedot, majavat, poronhoitoalue
  • 029 431 2115
  • harri.norberg@riista.fi
  • Toimivapaalla 2.8.2024 asti / På tjänstledighet fram till den 2.8.2024.