Siirry sisältöön

Björnjakten inom renskötselområdet på slutrakan

Finlands viltcentral uppmanar björnjägarna inom renskötselområdet att vara uppmärksamma på kvotsituationen. För att kvoten inte ska överskridas, är det är särskilt viktigt att man omedelbart meddelar om de björnar man fått som byte.

Höstens björnjakt har framskridit rätt så snabbt också inom renskötselområdet. Av den västra kvoten på 15 björnar finns det bara tre björnar kvar och av den östra kvoten på 55 björnar finns sju kvar.

Finlands viltcentral uppmanar jägarna att vara observanta och ta kvotsituationen i beaktande vid jakt på björn. Då kvotjakten på björn redan är inne på slutrakan ska jägarna göra det lagstadgade bytesmeddelandet om björnar fällda på renskötselområdet i enlighet med statsrådets förordning om dispens (8 § 3 mom.) omedelbart efter fällningen. Om det är förenat med svårigheter att omedelbart lämna in meddelandet, råder Finlands viltcentral den som fällt björn att be någon annan person att skicka det lagstadgade bytesmeddelandet antingen till Oma riista –tjänsten eller per e-post till adressen lappi@riista.fi.

Följande uppgifter ska framkomma i bytesmeddelandet: 1) namn på den som fällt bytet, adress och telefonnummer, 2) fällningsdag och tidpunkt, 3) den fällda björnens kön, 4) fällningsplatsens kommun, terrängnamn och fällningsplatsens GPS-koordinater.

Sedan kvoten fyllts ska Finlands viltcentral avlysa björnjakten inom området (västra/östra renskötselområde).

Till det östra kvotområddet hör Utsjoki, Enare, Sodankylä, Pelkosenniemi, Savukoski, Salla, Kuusamo och Suomussalmi kommuner samt till det västra renskötselområdet det övriga renskötselområdets kommuner. Under den här höstens jakt har det fällts flest björnar i Suomussalmi (14), Salla (11) och Enare (10).

Renskötselområdets västra och östra björnkvot

 

Extra information

Norberg, Harri

  • Specialplanerare (Tjänstledighet)
  • Rapportering, avskjutnings- och dispensstatistik, stora rovdjur, bävrar, renskötselområdet
  • 029 431 2115
  • harri.norberg@riista.fi
  • Toimivapaalla 2.8.2024 asti / På tjänstledighet fram till den 2.8.2024.