Siirry sisältöön

Jakten på brunbjörn i den västra delen av renskötselområdet är avlyst

FÖRESKRIFT

Ärende nr 259/04.02.00/2016

26.10.2016

 

Finlands viltcentral avlyser vid detta datum jakten på brunbjörn i den västra delen av renskötselområdet enligt 8 § 4 mom. i statsrådets förordning om dispens enligt jaktlagen (452/2013), eftersom den regionala kvoten, dvs. 15 brunbjörnar, vilken anges i jord- och skogsbruksministeriets förordning om jakt på brunbjörn som sker med stöd av dispens och en regional kvot under jaktåret 2016–2017 (587/2016) nu har fyllts.

Med stöd av 8 § 4 mom. i statsrådets förordning om dispens enligt jaktlagen anses avlysningen av jakten ha kommit till jägarnas kännedom tre dagar efter det att beslutet ges.

 

FINLANDS VILTCENTRAL
Offentliga förvaltningsuppgifter

Sauli Härkönen
chef för offentliga förvaltningsuppgifter

Harri Norberg
föredragande, specialplanerare

Extra information

Härkönen, Sauli

  • Chef för offentliga förvaltningsuppgifter
  • 029 431 2104
  • sauli.harkonen@riista.fi

Norberg, Harri

  • Specialplanerare (Tjänstledighet)
  • Rapportering, avskjutnings- och dispensstatistik, stora rovdjur, bävrar, renskötselområdet
  • 029 431 2115
  • harri.norberg@riista.fi
  • Toimivapaalla 2.8.2024 asti / På tjänstledighet fram till den 2.8.2024.