Siirry sisältöön

Karhun poikkeuslupia 32 viime vuotta enemmän

Suomen riistakeskus on myöntänyt yhteensä 113 poikkeuslupaa karhun kannanhoidolliseen metsästykseen lauantaina 20. elokuuta alkavalle metsästyskaudelle. Lisäksi poronhoitoalueella voidaan kaataa alueellisen kiintiön nojalla 70 karhua.

Maa- ja metsätalousministeriö esitti alkavalle metsästysvuodelle 183 karhun kaatokiintiötä, mikä oli 50 karhua suurempi kuin vuotta aiemmin. Asetuksen perusteella Suomen riistakeskus on myöntänyt 113 poikkeuslupaa karhun metsästykseen.

Kehittyvän kannan alueelle myönnettiin 13 poikkeuslupaa. Poikkeusluvat on suunnattu alueille, joissa karhukanta on tihein. Luvat myönnettiin Pohjanmaalle, Pohjois-Hämeeseen ja Pohjois-Pohjanmaalle. Satakuntaan ei lupia tänä vuonna haettukaan. Lupamäärän ei arvioida hidastavan merkittävästi tavoiteltua kannan kasvua ja levittäytymistä, mutta se mahdollistaa karhun ihmisarkuuden lisäämisen ja konfliktien vähentämisen alueella. Kehittyvän kannan hoitoalueella saatiin saaliiksi viime metsästyskaudella 9 karhua.

Itä-Suomen vakiintuneen karhukannan hoitoalueella Suomen riistakeskus myönsi poikkeusluvat 77 karhun metsästämiseen. Poikkeuslupia on painotettu Kainuun metsäpeura-alueelle ja Pohjois-Karjalaan alueille, joissa karhukanta on tiheämpi kuin muualla hoitoalueella. Tavoitteena on pienentää tihentymäalueiden karhukantaa. Viime metsästyskaudella tältä alueelta saatiin saaliiksi 51 karhua.

Levittäytymisvyöhykkeellä Suomen riistakeskus myönsi poikkeusluvat 23 karhun metsästykseen. Poikkeuslupia on kohdennettu Etelä-Savon karhutihentymäalueille. Tavoitteena on, että karhukanta kasvaa maltillisesti, jotta alueelta siirtyisi yksilöitä harvemman kannan alueille. Levittäytymisvyöhykkeeltä saatiin saaliiksi viime metsästyskaudella 12 karhua.

Poronhoitoalueella karhun pyynti tapahtuu maa- ja metsätalousministeriön asettamin kiintiöin, joita on kasvatettu vahinkokehityksen perusteella. Kiintiö on yhteensä 70 karhua, josta itäiselle poronhoitoalueelle on asetettu 55 karhun kiintiö ja läntiselle 15. Kasvua on 18 karhua edelliseen metsästysvuoteen nähden. Viime metsästyskaudella itäiseltä poronhoitoalueelta saatiin saaliiksi 38 karhua ja läntiseltä 12 karhua. Karhun aiheuttamista vahingoista suurin osa aiheutuu porotaloudelle, joten metsästyksen avulla pyritään vähentämään karhun porotaloudelle aiheuttamia vahinkoja.

Karhun kannanhoidolliset poikkeusluvat alueittain 2016

Etelä-Savon alueellinen tiedote

Kaakkois-Suomen alueellinen tiedote

Pohjanmaan alueellinen tiedote

Pohjois-Hämeen alueellinen tiedote

Pohjois-Karjalan alueellinen tiedote

 

Alueelliset lisätiedot riistapäälliköiltä:
https://riista.fi/riistahallinto/yhteystiedot/

Lisätietoja

Härkönen, Sauli

  • Julkisten hallintotehtävien päällikkö
  • 029 431 2104
  • sauli.harkonen@riista.fi