Siirry sisältöön

Keski-Suomeen lupa seitsemän karhun pyyntiin

Keski-Suomeen myönnettiin poikkeuslupia seitsemän karhun kannanhoidolliseen metsästämiseen. Lisäksi Hankasalmella on mahdollisuus pyytää yhtä karhua yhteisluvassa Kangasniemen kanssa. Tämä poikkeuslupa on myönnetty riistakeskus Etelä-Savon alueelta. Viime vuonna Keski-Suomeen myönnettiin seitsemän karhun poikkeuslupaa ja niillä saatiin saaliiksi kuusi karhua. Karhun metsästysaika alkaa elokuun 20. päivä ja päättyy lokakuun lopussa.

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella on säädetty Suomessa metsästysvuoden 2016–2017 saaliiksi saatavien karhujen enimmäismääräksi 183 yksilöä. Tästä määrästä 23 voidaan pyytää karhukannan levittäytymisvyöhykkeellä, joka käsittää Keski-Suomen ja Pohjois-Savon maakunnat kokonaisuudessaan sekä Etelä-Savon, Kymen ja Pohjois-Karjalan maakuntien läntiset osat. Levittäytymisvyöhykkeen määrä on kahdeksan yksilöä suurempi kuin edellisvuonna.

Karhuista tehdään havaintoja koko Keski-Suomen alueella. Kannanhoidolliset poikkeusluvat myönnettiin alueille, joilta on kirjattu viime vuosina eniten pentuehavaintoja ja joilla on myös muiden havaintojen perusteella tihein karhukanta. Luonnonvarakeskus on arvioinut riistakeskus Keski-Suomen alueen karhukannaksi ennen metsästyskautta 105–120 yli vuoden ikäistä karhua. Pentuja arvioidaan syntyneen tänä vuonna 25.

Suomen riistakeskuksen Keski-Suomen aluetoimistolle tuli kuusi karhun poikkeuslupahakemusta, joilla haettiin lupaa 15 karhun pyyntiin. Lupia (7) myönnettiin seuraavasti:
Keuruulle, Jyväskylään, Multialle, Petäjävedelle, Pylkönmäelle, Saarijärven eteläosaan ja Uuraisille myönnettiin lupa 2 karhun pyytämiseen.
Karstulaan, Kyyjärvelle ja Kivijärven länsiosaan myönnettiin lupa 2 karhun pyytämiseen. Kannonkoskelle, Kivijärven itäpuoliselle alueelle, Saarijärven pohjoisosaan, Viitasaaren länsiosaan ja Äänekosken länsiosaan myönnettiin lupa 1 karhun pyytämiseen. 1 poikkeuslupa myönnettiin Konnevedelle ja Äänekosken itäosiin. Myös Kinnulaan ja Pihtiputaalle myönnettiin lupa 1 karhun pyyntiin.

Joutsan, Luhangan ja Korpilahden alueelle haettiin lupaa 1 karhun pyytämiseen. Hakemusalueessa on mukana myös alueita Kangasniemen kunnasta. Poikkeuslupaa ei myönnetty. Alueella on tehty vain yksittäisiä karhun pentuehavaintoja eikä alueella ollut Luonnonvarakeskuksen arvion mukaan yhtään erillistä karhupentuetta vuonna 2015 ja edellisenäkin vuonna vain yksi pentue. Näin ollen kannanhoidollisen poikkeusluvan perusteet eivät tänä vuonna täyttyneet, vaikka alueella on ollut karhun aiheuttamia mehiläisvahinkoja.

Lisätietoja

Kursula, Olli

  • Riistapäällikkö, Keski-Suomi
  • Riistalaskennat sekä riistatiedon käyttö metsästysseuroissa
  • 029 431 2242
  • olli.kursula@riista.fi