Siirry sisältöön

Karhun metsästys alkaa

Suomen riistakeskus on myöntänyt yhteensä 113 poikkeuslupaa karhun kannanhoidolliseen metsästykseen lauantaina 20. elokuuta alkavalle metsästyskaudelle. Poikkeuslupien lisäksi poronhoitoalueella voidaan kaataa alueellisen kiintiön nojalla 70 karhua, joista 15 läntisellä ja 55 itäisellä poronhoitoalueella.

Karhua metsästetään Suomessa pääsääntöisesti pysäyttävien koirien avulla seuruemetsästyksenä. Näin myös sen harrastamisesta koettu hyvinvointi jakautuu laajalle metsästäjäjoukolle. Karhun metsästys koirien avulla tapahtuvana seuruemetsästyksenä ylläpitää karhukannassa ihmispelkoa ja ihmistoimintoja väistävää käyttäytymistä, mikä on keskeinen karhukannan hoitosuunnitelman ja kannanhoidollisen metsästyksen tavoite.

Viime vuonna tuli voimaan muutos, jossa siirrettiin metsästyslakiin karhun metsästystä koskevat rajoitukset metsästysasetuksesta ja samassa yhteydessä sääntelyä myös täsmennettiin. Karhun metsästyksessä on muun muassa kielletty hajuun ja ravintoon liittyvien houkuttimien käyttö. Kiellon rikkomisesta seuraava rangaistusseuraamus on huomattavan ankara.

Karhunhoitosuunnitelmaa päivitetään

Suomen riistakeskus päivittää karhukannan hoitosuunnitelman tämän vuoden aikana. Vuonna 2007 laadittu nykyinen hoitosuunnitelma on vaikuttanut myönteisesti karhukannan kehitykseen ja karhujen esiintymisalueet ovat laajentuneet länteen ja etelään. Kansalaisia ja sidosryhmiä on sitoutettu päivitysprosessiin. Uuden hoitosuunnitelman tavoitteena on parantaa ihmisen ja karhun rinnakkaiseloa sekä lisätä karhun hyväksyttävyyttä ekologisessa, taloudellisessa ja sosiaalisessa mielessä.

Karhun kannanhoidolliset poikkeusluvat 2016

Alueelliset lisätiedot riistapäälliköiltä

Kuva: Petri Vartiainen

Lisätietoja

Härkönen, Sauli

  • Julkisten hallintotehtävien päällikkö
  • 029 431 2104
  • sauli.harkonen@riista.fi