Siirry sisältöön

Dispenserna för jakt på brunbjörn 32 stycken fler än i fjol

Finlands viltcentral har beviljat sammanlagt 113 dispenser för jakt på brunbjörn i stamvårdande syfte för jaktsäsongen som börjar lördagen den 20 augusti. Dessutom kan man på renskötselområdet med stöd av regional kvot fälla 70 brunbjörnar.

Enligt jord- och skogsbruksministeriets förordning är kvoten för jakt på brunbjörn 183 individer för det jaktår som startar, vilket är 50 fler än för ett år sedan. Med stöd av förordningen har Finlands viltcentral beviljat 113 dispenser för jakt på brunbjörn.

För området med en stam under utveckling beviljades 13 dispenser. Dispenserna har riktats till de områden där björnstammen är tätast. Dispenserna beviljades till Österbotten, Norra Tavastland och Norra Österbotten. Till Satakunta anhölls inte om dispenser i år. Antalet dispenser bedöms inte avsevärt bromsa den eftersträvade tillväxten och utbredningen av stammen, men gör det möjligt att öka björnens människoskygghet och minska konflikterna på områdena. På förvaltningsområdet med en stam under utveckling fälldes senaste jaktperiod nio björnar.

För Östra Finlands förvaltningsområde med en etablerad björnstam beviljade Finlands viltcentral dispens för jakt på 77 brunbjörnar. Dispenserna har koncentrerats till Kajanalands skogsrensområde och områden i Norra Karelen med en björnstam som är tätare än i förvaltningsområdet i övrigt. Målet är att minska björnstammen i områden med tät stam. Senaste jaktperiod fälldes 51 björnar på området.

Med stöd av förordningen har Finlands viltcentral beviljat 23 dispenser för jakt på brunbjörn på utbredningsområdet. Dispenserna har koncentrerats till områden med tät björnstam i Södra Savolax. Målet är att björnstammen växer i måttlig takt, så att individer ska förflytta sig från området till områden med glesare stam. Inom utbredningsområdet fälldes senaste jaktperiod tolv björnar.

På renskötselområdet sker jakten på björn enligt de kvoter som jord- och skogsbruksministeriet fastställer, vilka har ökats på grund av skadeutvecklingen. Kvoten är totalt 70 björnar, varav 55 björnar för det östra renskötselområdet och 15 för det västra. Senaste jaktperiod fälldes 38 björnar på det östra renskötselområdet och 12 på det västra. Den största delen av de skador som orsakas av björn riktas mot rennäringen, och med hjälp av jakten strävar man efter att minska dessa skador.

Dispenser i stamvårdande syfte för jakt på brunbjörn (Tabell)

Mer information:

Regionala tilläggsuppgifter från jaktcheferna:
https://riista.fi/sv/viltforvaltningen/kontaktuppgifter/

 

Extra information

Härkönen, Sauli

  • Chef för offentliga förvaltningsuppgifter
  • 029 431 2104
  • sauli.harkonen@riista.fi