Siirry sisältöön

Čakčat sálašin 179 guovžža

Nohkan guovžabivdobajis ožžo sálašin oktiibuot 179 guovžža, main 69 báhče boazodoalloguovllu dihtomearremeahcástanguovllus. Ovdal meahcástanbaji álgima Suoma guovzanállin árvvoštalle 1 720-1 840 guovžža, mat leat badjel jagi ahkásaččat.

Guovžža sáhttá Suomas meahcástit sihke nálledikšuma spiehkastatlobiiguin ja boazodoalloguovllu guovlulaš dihtomeari vuođul. Golggotmánu loahpas nohkan guovžabivdobajis ožžo sálažin oppa riikkas oktiibuot 179 guovžža. Sálašmearri stuorui 57 guovžžain ovddit jagi ektui.

Nuorttabeale Supmii gullevaš stáđásnuvvan guovžanáli dikšunguovllus báhče dán jagi 77 guovžža. Guovžanáli leavvanavádagas, mii gokčá Gaska-Suoma sihke guovlluid Etelä-Savos, Máttanuorta-Suomas ja Davvi-Gárjilis, báhče 23 guovžža. Ovdáneaddji guovžanáli guovllus oarjjabeale Suomas báhče logi guovžža.

Boazodoalloguovllus guovlulaš dihtomearri lei oktiibuot 70 guovžža, main 15 oarjjabeale boazodoalloguovllus ja 55 nuorttabeale boazodoalloguovllus. Oarjjabeale dihtomearri ollašuvai obban ja  nuorttabeale boazodoalloguovllus bázii bázekeahttá okta guovža.

Suoma guovžanálli lea deahtis ja deavdá oiddolaš suodjalandási kritearaid. Otná beaivve guovžžat dihttojit heivvolaš eallinbirrasiin oppa Suomas. Ovdal meahcástanbaji álgima Suoma guovzanállin árvvoštalle 1 720-1 840 guovžža, mat leat badjel jagi ahkásaččat, dát lea 15 proseantta eanet go ovddit jagi.

Guovžanáli dikšunplána beaiváduvvo jagi 2016 áigge.

Statistihkka – Guovžasálaš 2016