Siirry sisältöön

Säg din åsikt om björnen – påverka förvaltningsplanen som ska uppdateras

Karhu

Förvaltningsplanen för Finlands björnstam uppdateras under det här året. En viktig roll i uppdateringen av förvaltningsplanen är involverandet av medborgarna och intressegrupperna i processen. Finlands viltcentral önskar en konstruktiv och framåtblickande diskussion om Finlands björnärenden som stöd för uppdateringsprocessen.  

Finlands viltcentral har på tjänsten dinåsikt.fi som upprätthålls av justitieministeriet publicerat ett diskussionsforum som hänför till uppdateringen av förvaltningsplanen för björn. Diskussionsämnena är indelade i fyra olika kategorier: förhållandet mellan människan, björnen och naturen, björnstammens utbredning, storlek och stamuppskattning, jakt och fotografering av björn samt björnen som ett djur som skapar olägenhet och skada.

– En diskussion som är framåtblickande och är utvecklingsinriktad skulle bäst betjäna uppdateringen av förvaltningsplanen, säger specialplanerare Marko Paasimaa från Finlands viltcentral.

Paasimaa önskar att alla modigt och konstruktivt säger sin åsikt samt sina förslag till utveckling angående skötseln av Finlands björnstam. Han påminner att det är nu som möjligheten finns att påverka, då den nya förvaltningsplanen ännu inte har fastställts.

Diskussionen i tjänsten dinåsikt.fi är öppen för alla, och den har öppnats både på finska och svenska. Diskussionen är öppen ända till slutet av juni.

Gå till diskussionen 

Bild: Harri Norberg, Finlands viltcentral