Siirry sisältöön

Fångst av varg i stamvårdande syfte har avslutats för jaktåret

Fångst av varg i stamvårdande syfte har avslutats för säsongen. Totalt fälldes 17 vargar med stöd av dispens i stamvårdande syfte i enlighet med förvaltningsplanen för varg. Det här var första året av ett försök, vars inverkan på vargflockarnas livskraftighet och på finländarnas attityder till vargen nu ska utvärderas inför framtiden.

Dispens i stamvårdande syfte ansöktes med 18 ansökningar för fångst av totalt 48 vargar på 27 vargrevir. Enligt jord- och skogsbruksministeriets förordning var det möjligt att bevilja högst 29 dispenser. Finlands viltcentral utvärderade och utredde för varje enskilt fall hur grunderna uppfylldes och beviljade 24 dispenser för fångst av varg i stamvårdande syfte. På grund av besvär till förvaltningsdomstolarna, vilka ledde till verkställighetsförbud, kunde endast 19 av de beviljade dispenserna användas. Slutligen fälldes totalt 17 vargar med stöd av dispens i stamvårdande syfte. De beviljade dispenserna var i kraft 21 dygn, det vill säga till och med söndagen den 15 mars.

Via en tabell med vargbytesuppgifter på Finlands viltcentrals nätsidor kunde man se hur fångsten av varg i stamvårdande syfte framskred. Bytesuppgifterna uppdaterades automatiskt i tabellen efter att en bytesanmälan hade godkänts. När de fällda individerna har undersökts vid Naturresursinstitutet uppdateras tabellen med noggrannare uppgifter. I tabellen ser man den fällda vargens kön, åldersklass, jakttid och jaktplats på kartan samt Naturresursinstitutets uppgifter om huruvida individen visar sig vara en alfahona.

Det här var första gången sedan år 2007 som det i Finland har beviljats dispenser i stamvårdande syfte för fångst av varg. Det handlar om ett tvåårigt försök i enlighet med den nya stamförvaltningsplanen, med vars hjälp man får uppgifter om hur fångst i stamvårdande syfte inverkar på vargens beteende och flockens livskraftighet och på finländarnas attityder mot varg. Följande steg är att Finlands viltcentral och Naturresursinstitutet före inkommande höst ska utvärdera bland annat det praktiska genomförandet av jakten. Genom en stamvårdande fångst som utgår från vargens revir strävar man efter att säkra en gynnsam skyddsnivå för vargen och främja människans och vargens samexistens i enlighet med målen i förvaltningsplanen för vargstammen.

EU:s habitatdirektiv möjliggör fångst av stora rovdjur i stamvårdande syfte, förutsatt att det för viltarten har uppgjorts en förvaltningsplan, att fångsten inte försvagar uppnåendet av en gynnsam skyddsnivå och att det inte finns någon annan tillfredsställande lösning för att lösa konflikterna. I Finland har fångst i stamvårdande syfte hittills berört lodjur och brunbjörn, vilket har minskat de konflikter som dessa orsakar. Jakten i stamvårdande syfte har beträffande dessa stora rovdjur skapat ett viltartsvärde och förbättrat attityderna mot arterna bland lokalbefolkningen.

Extra information

Härkönen, Sauli

  • Chef för offentliga förvaltningsuppgifter
  • 029 431 2104
  • sauli.harkonen@riista.fi