Siirry sisältöön

Förvaltningsplan för varg godkänd – högst 29 vargar får fällas i år

Förvaltningsplanen för varg godkändes i dag. Planens syfte är att sammanjämka skyddet av varg och behoven hos människor som bor i vargområden. Nytt är att man tillåter jakt i stamförvaltningssyfte. Jord- och skogsbruksministeriet fastställer årligen ett totalt antal vargar som får fällas med stöd av stamförvaltningsmässiga dispenser i hela landet. I år är antalet 29 vargar.

Vargpopulationen började minska år 2007. Nu har populationen emellertid ökat klart jämfört med i fjol. Enligt Naturresursinstitutets färska uppskattning är antalet nu ca 220 – 245, i fjol var antalet 140 – 155.

Stamförvaltningsmässiga dispenser beviljas av Finlands viltcentral. Det rekommenderas att dispenserna används för unga vargar som orsakar skada. En förutsättning för en dispens är alltid att man inte finner någon annan tillfredsställande lösning. Beslutet får inte riskera artens gynnsamma skyddsstatus.

Den stamförvaltningsmässiga vargjakten pågår i två år i försökssyfte. Under denna tid följer man noggrant upp hur jakten inverkar på vargstammen och människornas attityder mot varg. Förutom förvaltningsmässig jakt får vargar fällas med stöd av Finlands viltcentrals dispens som beviljas på grund av skador eller med stöd av polisens order.

Människor som bor i vargområden har upplevt att de saknar sätt att hantera vargproblemen. På dessa utmaningar försöker man nu hitta en lösning med hjälp av planen. Varje vargrevir får i fortsättningen egna förvaltningsmål. På detta sätt blir lokala aktörer mer delaktiga i planeringen av förvaltningen av varg. Att skydda vargen lyckas endast om behoven hos människor i vargreviren blir beaktade.

Planen presenterar ett antal projekt och metoder som lindrar skador av varg. En viktig reform är samarbetsgrupper som kommer att arbeta i vargområden och bedömer vargläget och stamförvaltningsarbetets utfall i samarbete med viltförvaltningen.

Planen har tagits fram av Finlands viltcentral och Naturresursinstitutet (tidigare Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet) under ledning av jord- och skogsbruksministeriet. Till exempel boskapsuppfödare, jägare, naturvårdare och invånarrepresentanter har fått tillfälle att bli hörda. Om planutkastet lämnades över 40 remissyttranden som har beaktats vid finslipning av den slutliga planen.

Nyheten på jord- och skogsbruksministeriets webbtjänst