Siirry sisältöön

Bytesuppgifter från jakt på varg i stamvårdande syfte publiceras på Finlands viltcentrals sidor

Man kan följa framskridandet av jakten på varg i stamvårdande syfte som började måndagen 23.2. via vargbytestabellen som finns på Finlands viltcentrals hemsidor. Finlands viltcentral har beviljat 24 dispenser för jakt på varg i stamvårdande syfte, och dispenserna är i kraft 21 dygn.

Bytesuppgifterna uppdateras automatiskt till tabellen efter att bytesanmälan godkännts. Då de fällda individerna har undersökts vid Naturresursinstitutet uppdateras tabellen med noggrannare uppgifter om de fällda vargarna. I tabellen ser man den fällda vargens kön, åldersklass, jakttid och plats på kartan samt Naturresursinstitutets uppgifter, i fall individen visar sig vara en alfahona.

Den stamvårdande jakten på varg leds av jaktledaren, som ansvarar för planeringen av en trygg jakt och ger anvisningar till jägarna som deltar i jakten. I enlighet med dispensvillkoren får högst 50 personer per ett vargrevir delta i jakten. Av viltcentralsregionernas tjänstemän har jägarna har fått skolning i en villkorsenlig jakt.

Det rekommenderas att jakten inriktas på unga individer som orsakat olägenhet eller skada. Genom att inrikta jakten på unga individer betryggar man att flocken bevaras livskraftig. Regionalt beviljade dispenser grundar sig på registrerade och granskade vargobservationer i Tassu-stora rovdjursobservationssystemet, på annat sätt insamlade uppgifter samt av vargarna orsakad påverkan.

Jakt på varg i stamvårdande syfte är en del av förvaltningsplanen för Finlands vargstam som jord- och skogsbruksministeriet godkänt. Med revirbaserad jakt på varg i stamvårdande syfte strävar man till att trygga vargstammen som är på en gynnsam skyddsnivå och främja människans och vargens samexistens i enlighet med målen i förvaltningsplanen för vargstammen.

I och med att vargstammen ökat är det återigen möjligt med jakt i stamvårdande syfte. År 2007 har varg senast jagats i stamvårdande syfte. Till att börja med startar jakten som ett två årigt försök, med vars hjälp man får information om dess inverkan på flockens livskraftighet och på vargens beteende samt medborgarnas attityder.

Av de stora rovdjuren har lodjur och björn jagats på dispenser i stamvårdande syfte. Björn- och lodjursstammarna har ökat och brett ut sig till nya områden under 2000-talet. Jakten i stamvårdande syfte har för dessa stora rovdjursarter skapat ett viltvärde och ökat arternas sociala accepterande bland lokalbefolkningen.

Bytesuppföljning av jakt på varg i stamvårdande syfte (länk)

Extra information:

Vesa Ruusila, direktör, Naturresursinstitutet
p. 029 532 7402
vesa.ruusila@luke.fi

 

 

 

Extra information

Härkönen, Sauli

  • Chef för offentliga förvaltningsuppgifter
  • 029 431 2104
  • sauli.harkonen@riista.fi