Siirry sisältöön

Riistanhoitoyhdistykset

Suomessa on 279 riistanhoitoyhdistystä. Riistanhoitoyhdistys on riistahallinnon paikallistason yksikkö, jonka toiminta-alue on yhden tai useamman kunnan alue tai kylärajoihin rajoittuen osa suurkuntaa.

Riistanhoitoyhdistys vastaa kestävän riistatalouden edistämisestä toiminta-alueellaan, huolehtii metsästäjien vapaaehtoistoiminnan edistämisestä ja organisoinnista sekä hoitaa sille säädetyt julkiset hallintotehtävät.

Riistanhoitoyhdistyksen hallitus johtaa ja valvoo riistanhoitoyhdistyksen toimintaa. Riistanhoitoyhdistyksen käytännön toimintaa hoitaa toiminnanohjaaja yleensä oman toimensa ohella. Riistanhoitoyhdistysten toiminta rahoitetaan pääasiassa metsästäjiltä kerättävillä riistanhoitomaksuvaroilla.

Riistanhoitoyhdistysten työjärjestys (pdf) (6 sivua)

Yhteys- ja tapahtumatiedot

Riistanhoitoyhdistysten yhteys- ja tapahtumatiedot on koottu valtakunnalliseen Oma riista -tietokantaan ja sitä kautta yhteystieto- ja tapahtumahakuun. Alla on suoria linkkejä tärkeimpiin hakuihin. Tarvittaessa hakua voi rajata koskemaan vain tiettyä aluetta, tehtävää tai tapahtumatyyppiä.

Riistanhoitoyhdistysten toiminnanohjaajat

Petoyhdyshenkilöt

Metsästäjätutkinnot

Ampumakokeet