Siirry sisältöön

Höstens älglicenser beviljade

Hirvilehmä ja vasa

Finlands viltcentral beviljade 33 500 älgjaktlicenser för kommande jaktperiod. Älgstammen har planenligt minskats de senaste åren och i stora delar av Finland är nu antalet älgar det som eftersträvats. För vitsvanshjort beviljades 22 800 jaktlicenser, för dovhjort 143 licenser och för skogsren 19 licenser.

I nio av femton regioner beviljades ungefär lika många eller en aning fler jaktlicenser för hjortdjur än den senaste jaktperioden. Höstens bytesmängd kommer att vara nära fjolårets siffror. Med en jaktlicens får man fälla ett fullvuxet djur eller två kalvar.

Jakten på licensbelagda hjortdjur börjar den sista lördagen i september det vill säga i år den 27 september. Älgar kan jagas ända fram till årsskiftet och hjortar till och med slutet av januari. I Enontekiö, Enare, Muonio och Utsjoki är jakttiden på älg 1.– 20.9. och 11.10.– 30.11.

Efter jaktperioden kalvarna nästan en tredjedel av älgstammen

Enligt Vilt- och fiskerforskningsinstitutets uppskattning fanns det i hela landet kvar efter senaste jaktperiod omkring 71 000 älgar och efter vårens kalvningsperiod omkring 112 000. För ett år sedan beviljades för älgjakten inalles omkring 33 000 jaktlicenser, av vilka cirka 86 procent användes. Totala bytesmängden år 2013 var omkring 38 000 älgar.

Under våren har de regionala viltråden fastställt målsättningarna för förvaltningen av älgstammen – landsomfattande är målsättningen en reproducerande stam kvar efter jakten 2014 på omkring 74 000 älgar. Beträffande älgstammens struktur följer man de fastställda målsättningarna i utkastet till förvaltningsplan för älgstammen: älgkor högst 1,5 individ per tjur och kalvar 20– 30 procent av stammen.

Vitsvanshjorten det vanligaste bytet av små hjortdjur

Vitsvanshjorten är rikligaste i landets sydvästra delar, där beviljade Finlands viltcentral också över 90 procent av jaktlicenserna. Vitsvanshjorten jagas i någon mån också i övriga Finland, de nordligaste och östligaste regionerna undantaget. Bytesmängden för den kommande perioden förväntas bli omkring 20 000-23 000 vitsvanshjortar.

Den kommande perioden fälls skogsrenar med stöd av Finlands viltcentral beviljade jaktlicenser endast i Österbotten och Mellersta Finlands regioner, där de förorsakar betydande jordbruksskador. I Österbotten är det möjligt att jaga femton och i Mellersta Finland tre skogsrenar.

Hjortdjurslicenser per region 2014

Regionala tilläggsuppgifter av jaktcheferna, se kontaktuppgifter

Bild: Hannu Huttu

Extra information

Härkönen, Sauli

  • Chef för offentliga förvaltningsuppgifter
  • 029 431 2104
  • sauli.harkonen@riista.fi