Siirry sisältöön

Byte av dovhjort, skogsren och rådjur mindre än året innan

Jakten på vitsvanshjort, dovhjort, skogsren och rådjur slutade sista januari. I hela landet kunde man använda 21 100 jaktlicenser på vitsvanshjort och på dovhjort 161 jaktlicenser. Ytterligare i Suomenselkä området hade man tillstånd att fälla totalt 18 skogsrenar. Med en hjortdjurslicens får man fälla ett vuxet djur eller två kalvar. Rådjur kan jagas utan jaktlicens.

Byte av vitsvanshjort som tidigare

Vitsvanshjort fälldes 21 396 individer under jaktperioden som upphörde i slutet av januari. Antalet är bara tre procent mindre än året innan, fastän den exceptionellt svaga snösituationen inverkade negativt på många håll särskilt vid vakjakt. På de flesta områden uppskattade jägarna att hjortstammen hade stärkts mot tidigare. Av den totala bytesmängden var 57 % kalvar och av fällda vuxna var 60 % bockar.

Vitsvanshjortstammen har i Finland koncentrerats till landets sydvästra delar. Till exempel 88 % av bytet fälldes under jaktperioden som upphört i Finlands viltcentrals Nyland, Egentliga Finland, Satakunda och Södra Tavastlands verksamhetsområden. Vitsvanshjorten påträffas ändå i lokala populationer eller som vandrande individer ända mot Norra Savolax.

Vitsvanshjorten har ursprungligen införts från Nord Amerika under 1930-talet och har blivit ekonomiskt uppskattat som Finlands andra viktigaste vilt genast efter älgen. I områden med en stark stam är vitsvanshjorten också en betydande faktor som orsakar trafikolyckor.

Dovhjort som byte 59 individer

Bytet av dovhjort har de senaste åren varit på nedåtgående och fortsättningsvis 2013 – 2014 minskade bytesmängden med ungefär en femtedel, till 59 individer. Tack vare viltvårdsåtgärder påträffas dovhjorten som lokala populationer i Nyland, Egentliga Finland och i Satakunda. Arten förökar sig långsamt jämfört med många andra hjortdjur, och de lokala stammarna har på många ställen lidit kraftigt på grund av lodjurens predation.

Skogsren fälldes 11 individer

Jaktlicens för skogsren fanns att användas endast på specifika områden i Österbotten och Mellersta Finlands regioner. Med de beviljade licenserna har man strävat till bland annat att minska de av skogsrenen orsakade åkerskadorna.

Rådjur som byte rejäla 3 400 individer

Också jakten på vårt minsta hjortdjur det vill säga rådjuret upphörde sista januari. Dock kan man jaga rådjursbock ännu en månad i maj – juni. Rådjuret är numera inte belagt med jaktlicens men om ett fällt rådjur måste man inom sju dygn meddela till Finlands viltcentral.

Vid jaktperiodens slut hade man inalles fått som byte 3 433 individer, där är det en minskning med ungefär 7 % från föregående år. Antalet står sig dock bra i förhållande till medeltalet av bytesmängden under de senaste fem åren. De starkaste rådjursstammarna påträffas i landets västra och sydvästra delar där också bytesmängderna var störst. Men om artens spridning talar det faktum att man i alla Finlands viltcentrals verksamhetsområden som byte fått rådjur.

Bytet 2013–2014 regionvis

Regionala tilläggsuppgifter från Finlands viltcentrals regionkontor, se kontaktuppgifter

Extra information

Impola, Antti

  • Jaktchef, Satakunda
  • Viltråden
  • 029 431 2321
  • antti.impola@riista.fi