Siirry sisältöön

Syksyn hirviluvat myönnetty

Hirvilehmä ja vasa

Suomen riistakeskus myönsi tulevalle metsästyskaudelle 33 500 hirvenpyyntilupaa. Hirvikantaa on pienennetty viime vuosina suunnitelmallisesti ja nyt suuressa osassa Suomea hirviä on tavoiteltu määrä. Valkohäntäpeuralle myönnettiin 22 800 pyyntilupaa, kuusipeuralle 143 lupaa ja metsäpeuralle 19 lupaa.

Yhdeksällä alueella viidestätoista hirvieläinten pyyntilupia myönnettiin suunnilleen saman verran tai hieman enemmän kuin viime jahtikaudelle. Syksyn saalismäärä tullee olemaan lähellä viime vuoden lukuja. Yhdellä pyyntiluvalla saa kaataa yhden aikuisen tai kaksi vasaa.

Pyyntiluvanvaraisten hirvieläinten metsästys alkaa syyskuun viimeisenä lauantaina eli tänä vuonna 27. päivä. Hirviä voidaan metsästää vuodenvaihteeseen asti ja peuroja tammikuun loppuun saakka. Enontekiöllä, Inarissa, Muoniossa ja Utsjoella hirven pyyntiaika on 1.–20.9. ja 11.10.–30.11.

Vasoja jahtikauden jälkeen lähes kolmasosa hirvikannasta

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen arvion mukaan viime vuoden jahtikauden jälkeen hirviä oli koko maassa noin 71 000 ja kevään vasontakauden jälkeen noin 112 000. Vuosi sitten hirvenmetsästykseen myönnettiin kaikkiaan noin 33 000 pyyntilupaa, joista käytettiin noin 86 prosenttia. Kokonaissaalis vuonna 2013 oli noin 38 000 hirveä.

Alueelliset riistaneuvostot ovat keväällä vahvistaneet hirvikannan hoitotavoitteet ‒ maanlaajuisesti tavoitteena on vuoden 2014 metsästyksen jälkeen noin 74 000 hirven vasova kanta. Hirvikannan rakenteen osalta noudatetaan hoitosuunnitelmaluonnoksessa asetettuja tavoitteita: naaraita enintään 1,5 yksilöä urosta kohden ja vasoja 20–30 prosenttia kannasta.

Valkohäntäpeura yleisin saalis pienistä hirvieläimistä

Valkohäntäpeuroja on runsaimmin maan lounaisosissa, jonne Suomen riistakeskus myönsi yli 90 prosenttia pyyntiluvista. Valkohäntäpeuraa metsästetään jonkin verran myös muualla Suomessa, pohjoisimpia ja itäisimpiä alueita lukuun ottamatta. Tulevan kauden saalismääräksi on odotettavissa noin 20 000–23 000 valkohäntäpeuraa.

Metsäpeuroja kaadetaan tulevana kautena Suomen riistakeskuksen myöntämin pyyntiluvin vain Pohjanmaalla ja Keski-Suomessa alueilla, joilla ne aiheuttavat merkittäviä maatalousvahinkoja. Pohjanmaalla on mahdollista metsästää viisitoista ja Keski-Suomessa kolme metsäpeuraa.

Hirvieläinten pyyntiluvat 2014 alueittain

Alueelliset lisätiedot riistapäälliköiltä, ks. yhteystiedot

Kuva: Hannu Huttu

Lisätietoja

Härkönen, Sauli

  • Julkisten hallintotehtävien päällikkö
  • 029 431 2104
  • sauli.harkonen@riista.fi