Siirry sisältöön

Valkohäntäpeuroja ja metsäkauriita saaliiksi aiempaa enemmän

Pienten hirvieläinten metsästyskausi päättyi tammikuun lopussa. Tällä kaudella kaadettiin 24 773 valkohäntäpeuraa, 50 kuusipeuraa, 20 metsäpeuraa ja 4 220 metsäkaurista. Valkohäntäpeuran ja metsäkauriin saalismäärät kasvoivat edellisten vuosien lukemista, metsäkauriin osalta kirjattiin jopa ennätyksellisen suuri saalismäärä.

Koko maassa valkohäntäpeuralle oli käytettävissä noin 22 800 pyyntilupaa ja kuusipeuralle 153 pyyntilupaa. Lisäksi Suomenselän esiintymisalueella oli lupa kaataa kaikkiaan 19 metsäpeuraa. Yhdellä hirvieläimen pyyntiluvalla saa metsästää yhden aikuisen eläimen tai kaksi vasaa. Metsäkaurista voidaan metsästää ilman pyyntilupaa.

Taloudellisesti arvioituna Suomen toiseksi merkittävimmän riistaeläimen, valkohäntäpeuran, saalismäärä kasvoi edellisvuotisesta yli 3 000:lla eläimellä. Metsästäjät arvioivatkin myös kannan vahvistuneen entisestään parin viime vuoden aikana. Lajin ydinaluetta on perinteisesti ollut peltovaltainen Lounais-Suomi, mutta muun muassa leutojen talvien ansiosta peurakannat ovat vahvistumassa myös muualla Suomessa. Suhteellisesti suurimmat saalismäärän lisäykset tapahtuivatkin jo nyt niin sanotulla leviämisvyöhykkeellä, mutta edelleen yli 85 prosenttia koko maan valkohäntäsaaliista saadaan Suomen riistakeskuksen Uudenmaan, Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Etelä-Hämeen toimialueilta.

Kuusipeuraa tavataan riistanhoitotoimien ansiosta paikallisina populaatioina Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa. Laji on hidas lisääntymään verrattuna moniin muihin hirvieläimiin, ja paikalliset kannat ovat monin paikoin kärsineet lisääntyneestä ilveksen saalistuksesta. Saalismäärissä onkin havaittavissa laskua.

Metsäpeuralle pyyntilupia oli käytettävissä ainoastaan tietyillä Pohjanmaan ja Keski-Suomen alueilla. Myönnetyillä pyyntiluvilla on pyritty muun muassa peurojen aiheuttamien peltovahinkojen vähentämiseen.

Myös pienimmän hirvieläimemme eli metsäkauriin metsästys päättyi tammikuun lopussa. Metsäkauris on nykyisellään vapautettu pyyntiluvista, mutta saadusta saaliista on ilmoitusvelvollisuus. Päättyneellä kaudella metsäkauriita saatiin saaliiksi tähän asti ennätyksellinen määrä, 4 220 yksilöä. Vahvimmat metsäkauriskannat tavataan maan länsi- ja lounaisosissa jossa myös saalismäärät ovat suurimmat, mutta lajin levinneisyydestä kertoo hyvin se, että metsäkauriita saatiin saaliiksi kaikilla Suomen riistakeskuksen toimialueilla.

Pienten hirvieläinten kantojen vahvistuminen on monin paikoin näkynyt myös kasvaneina kolarimäärinä liikenteessä. Metsästämällä tapahtuva kannansäätely on kolarimäärien hillitsemisessä avainasemassa metsästyksen oikean suuntaamisen ja ajoittamisen ohella.

Saalismäärät alueittain

Alueelliset lisätiedot Suomen riistakeskuksen aluetoimistoista, ks. yhteystiedot